Menu

Odporúčaná konfigurácia pre program OLYMP

Parameter

Odporúčaná konfigurácia

Minimálna konfigurácia

Procesor

2-jadrový 2,4 GHz

1,5 GHz

Operačný systém

Windows 10, Windows 8

Windows 7 s SP1

Pamäť RAM

4 GB RAM, 500MB/použ.
8 GB RAM – s SQL Server

2 GB RAM, 500MB/použ.
4 GB RAM – s SQL Server

Pevný disk

SSD disk, minimálne 2 GB voľného priestoru, časť na disku s Windows

Minimálne 2 GB voľného priestoru, časť na disku s Windows.

Monitor

Rozlíšenie obrazovky 1366x768px

Rozlíšenie obrazovky 1024x768px

Tlačiareň

Laserová alebo atramentová tlačiareň

Laserová alebo atramentová tlačiareň

Sieť

Sieť 100 Mbit, protokol TCP/IP

Sieť 100 Mbit, protokol TCP/IP

Terminal Server

Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2012,

Windows Server R2 SP1

Pre prácu s editovateľnými tlačovými zostavami je potrebné mať nainštalovaný MS Excel 2007 a vyšší.

KROS
Copy link