Menu
  1. OMEGA
  2. KROS Academy
  3. Videonávody

Videonávody k programu OMEGA

Začiatky nemusia byť vždy ťažké. Najmä, keď v nich nebudete sami. Účtujte ako profesionál od prvého dňa s bezplatnými videonávodmi k programu OMEGA. Oprite sa o ne či je týždeň, víkend alebo sviatok. Zoznámte sa so základnými nastaveniami a funkciami a zjednodušte si prácu v účtovnom programe OMEGA.

Začiatok práce v programe

Overenie IČ DPH
Makrokarty môžete využiť pri skladaní rôznych sád alebo akciových balíčkov ale svoje uplatnenie si nájdu v menších montážnych alebo výrobných podni...

Overenie IČ DPH

Číslovanie dokladov
Nastavenie číslovania dokladov: Ak chceme zmeniť alebo opraviť spôsob číslovania dokladov, vykonáme tak cez menu, firmy, nastavenie a číslovanie do...

Číslovanie dokladov

Otvorenie účtovných kníh
V tomto videonávode nájdete postupy na: otvorenie účtovních kníh, zaevidovanie začiatočných stavov, zaevidovanie počiatočného saldokonta.

Otvorenie účtovných kníh

Základné nastavenia
Po prihlásení do databázy sa zobrazí sprievodca nastavením firmy. Prostredníctvom sprievodcu môžete v jednotlivých krokoch nastaviť dôležité číseln...

Základné nastavenia

Založenie novej firmy
Videonávod na založenie novej firmy v programe OMEGA. Vyberte si spôsob založenia novej firmy a to buď založením novej firmy, kópiou z existujúcej ...

Založenie novej firmy

Servis

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy
Základné nastavenie fakturácie, prepojenie fakturácie a účtovníctva, prepojenie fakturácie a skladov.

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy

Spustenie programu OMEGA ako správca
Základné nastavenie fakturácie, prepojenie fakturácie a účtovníctva, prepojenie fakturácie a skladov.

Spustenie programu OMEGA ako správca

Fakturácia

Nastavenie fakturácie
Základné nastavenie fakturácie, prepojenie fakturácie a účtovníctva, prepojenie fakturácie a skladov.

Nastavenie fakturácie

Vystavenie odoslanej faktúry
Videonávod: Faktúru v programe môžeme vystaviť cez menu fakturácia - odoslané faktúry a tlačidlom pridaj.

Vystavenie odoslanej faktúry

EUD

Úhrada došlej faktúry
Uhradiť došlú faktúru môžme prevodom cez bankový účet vtedy účtujeme v okruhu BV alebo v hotovosti v okruhu PD.

Úhrada došlej faktúry

Zaúčtovanie došlej faktúry
Formulár účtovného dokladu je rozdelený na dve časti a to: hlavička dokladu a účtovná časť.

Zaúčtovanie došlej faktúry

Sklad

Mobilný skladník
Mobilný skladník je ručná dátová čítačka, ktorá slúži na presné a efektívne vykonávanie pohybov v skladovom hospodárstve prostredníctvom čiarových ...

Mobilný skladník

Zaevidovanie pohybov na sklade
Pohyby na sklade čiže príjemky a výdajky. Formulár príjemky alebo výdajky sa delí na tri časti a to: hlavičky, položky a bočný infopanel.

Zaevidovanie pohybov na sklade

Založenie skladovej karty
Po založení skladu a vytvorení cenových úrovní môžeme vytvárať skladové karty. Každy tovar alebo materiál, ktorý máme na sklade musí mať vytvorenú ...

Založenie skladovej karty

Založenie skladu
Na začiatku evidovania skladového hospodárstva je potrebné definovať a nastaviť všetky sklady.

Založenie skladu

Makrokarty

Montáž kompletov pod dohľadom
Nové užitočné funkcie skladového hospodárstva umožňujú jednoduché a prehľadné zostavovanie balíkov, či riadenie menšej výroby alebo montáže.

Montáž kompletov pod dohľadom

Efektívne riadenie malej výroby
Nový spôsob práce s makrokartami je možné využiť aj pre efektívne riadenie malej výroby. Program automaticky vyskladní materiál do výroby.

Efektívne riadenie malej výroby

Akciové balíčky pre zákazníkov
Makrokarty môžete využiť pri skladaní rôznych sád alebo akciových balíčkov ale svoje uplatnenie si nájdu v menších montážnych alebo výrobných podni...

Akciové balíčky pre zákazníkov

Fakturácia – preddavky

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry
Potrebujete vystaviť konečnú vyúčtovaciu faktúru k prijatým preddavkom, Pozrite si v krátkom videonávode, ako na to v OMEGE.

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe
Konečnú faktúry vyhotovíme vo fakturácií ako kópiu z preddavkovej faktúry alebo z iného dokladu.

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry
Vystavenie preddavkovej faktúry, úhrada preddavkovej faktúry a vystavenie faktúry s odpočtom preddavku.

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry

EUD – preddavky

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry
Poskytli sme dodávateľovi preddavok na tovar bez preddavkovej faktúry. Platbu v hotovosti zaúčtujeme v evidencií účtovných dokladov v okruhu PD - p...

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry
S dodaním tovaru alebo služby bude doručená aj došlá faktúra v ktorej bude odpočítaný už vyfakturovaný preddavok.

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe
Ak do 15 dní nie je dodaný tovar alebo služba je povinnosťou podľa §72 a 73 zákona o DPH vyhotoviť faktúru na prijatý preddavok.

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry
Došlú preddavkovú faktúru je potrebné v evidencií účtovných dokladov zaevidovať do okruhu DPF - došlé preddavkové faktúry.

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

EUD – zahraničné preddavky

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom
Zaúčtovanie a vyrovnanie zahraničnej došlej faktúry preddavkom. Najskôr zaevidujeme zahraničnú došlú preddavkovú faktúru.

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry
Najskôr zaevidujeme zahraničnú došlú preddavkovú faktúru a potom zaúčtujeme úhradu prevodom cez bankový účet.

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry

Dlhodobý majetok

Nastavenie DM
Na začiatku evidovania dlhodobého majetku je potrebné si definovať základné nastavenia. Vo všeobecných nastaveniach si môžeme nastaviť formu účtovn...

Nastavenie DM

Založenie karty DM
Dlhodobý majetok v programe evidujeme cez menu, evidencia, dlhodobý majetok. Nový majetok pridávame do evidencie.

Založenie karty DM

KROS
O nás
Blog
Kontakty