Menu
  1. OMEGA
  2. Majetok

Majetok

Majetok sa zíde v každej firme. Evidujte ho jednoducho v OMEGE. Na kartách dlhodobého majetku program automaticky vypočíta účtovné a daňové odpisy. Samozrejmosťou je aj zaúčtovanie pohybov na majetku a účtovných odpisov. To všetko v súlade s platnou legislatívou.

Vyskúšajte zadarmoCenník

Automatický výpočet a účtovanie odpisov

Výpočet odpisov môže skomplikovať hneď niekoľko vecí, či už technické zhodnotenie, čiastočný predaj alebo úprava hodnoty majetku po registrácií na platiteľa DPH. Netrápte sa s náročnými vzorcami a nechajte program vypočítať a zaúčtovať odpisy za vás.

Špecifické prípady dlhodobého majetku

Odpisujete dlhodobý hmotný majetok poskytnutý na prenájom? Máte majetok, ktorý využívate aj na osobnú potrebu? Evidujete luxusné automobily? Predávate majetok s odpisom v roku vyradenia? Tieto i ďalšie situácie zaevidujete v OMEGE bez námahy.

Údaje z majetku v DP PO

Priamo z evidencie majetku sa napĺňa tabuľka B v Daňovom priznaní PO. Aký majetok tvorí hodnotu jednotlivých riadkov tabuľky B si skontrolujete v prehľadných zostavách. Základ dane v DP PO program upraví o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, aj podľa výšky odpisov luxusných automobilov.

Krátkodobý majetok

Nemalú hodnotu vo firme často tvorí aj krátkodobý majetok. Využite prehľadnú evidenciu s údajmi o jeho zaradení a vyradení, aktuálnom umiestnení, či dátumoch prevzatia do používania a vrátenia. Samotnú inventarizáciu vám uľahčí používanie inventárnych štítkov.

Softvér OMEGA vám okrem evidencie majetku pomôže aj s ďalšími povinnosťami a uľahčí vám tak každodennú prácu. Presvedčte sa sami. Stiahnite si demoverziu a vyskúšajte zadarmo funkcie a výhody, ktoré program ponúka.

Vyskúšajte zadarmoCenník

KROS
O nás
Blog
Kontakty