Menu
  1. OMEGA
  2. Podvojné účtovníctvo a DPH

Podvojné účtovníctvo a DPH

Zaúčtovanie dokladov a účtovných prípadov nikdy nebolo jednoduchšie. S pripravenými vzormi podľa platnej legislatívy vám to pôjde ako po masle. Výkazy súvisiace s DPH a uzávierkou roka vytvoríte v OMEGE automaticky.

Vyskúšajte zadarmoCenník

Automatické účtovanie

Budete ho milovať. OMEGA vás po spustení vzoru prevedie najkratšou cestou pri účtovaní. Zároveň väčšinu účtovných zápisov urobí automaticky, či už podľa typu dokladu alebo zvolenej sadzby DPH.

Import výpisov a prevodné príkazy

Ušetríte stovky klikov a aj niekoľkostranový výpis stiahnete priamo z banky do účtovníctva. Úhrady a inkasá spáruje OMEGA s dokladmi, ostatné položky zaúčtuje podľa predvoleného pravidla. Prevodné príkazy následne naplníte z už zaevidovaných záväzkových dokladov a odošlete do internetbankingu.

Vytvorenie výkazov

Doklady z podvojného účtovníctva OMEGA automaticky nasmeruje do daňového priznania DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu aj do účtovnej závierky. Uzávierku jednoducho spustíte, zvolíte obdobie a hotový výkaz načítate do aplikácie eDANE. Podklad k úveru pre banku či štatistický úrad ľahko vytlačíte k akémukoľvek účtovnému obdobiu.

Programová kontrola

Na OMEGU sa môžete spoľahnúť. Upozorní vás na všetko, čo môže viesť k chybám. Pripomenie vám nerozúčtovanú faktúru, chýbajúci údaj na doklade, či nesúlad v sumách v súvisiacich dokladoch. Pri uzávierke DPH skontroluje aj platnosť IČ DPH vašich partnerov.

Náklady a výnosy podľa stredísk

Podrobný prehľad o tom, ako sa na výsledku hospodárenia podieľajú jednotlivé strediská, zákazky i obchodníci, máte v OMEGE ako na dlani. Zíde sa vám ako podklad pre fakturáciu, vyčíslenie odmien, ale aj pre ďalšie manažérske rozhodnutia.

Funkcie pre hromadné úpravy

Niekoľkými klikmi zmeníte na dokladoch účet, smerovanie do kontrolného výkazu DPH, stredisko či zákazku. Doklady navyše v okamihu prečíslujete, uhradíte, prípadne vyrovnáte drobné saldokontné rozdiely.

OMEGA vám okrem podvojného účtovníctva a DPH-čky pomôže aj s ďalšími povinnosťami a uľahčí vám každodennú prácu. Presvedčte sa sami. Stiahnite si demoverziu a vyskúšajte zadarmo funkcie a výhody, ktoré program ponúka.

Vyskúšajte zadarmoCenník

KROS
O nás
Blog
Kontakty