KROS Academy TAXA

Znalosti a vedomosti sú cenným aktívom každej firmy. Vzdelávajte sa preto s nami v KROS academy. Jednotlivé vzdelávacie aktivity orientované na program TAXA vám pomôžu pri plnení pracovných povinností a uľahčia prácu v programe.

KROS
Copy link