Menu

Ako darovať podiel zo zaplatenej dane neziskovej organizácii

Darovanie podielu zaplatenej dane Vás nič nestojí. Tak ako na to? Mechanizmus darovania je rôzny v závislosti od toho, kto bude darovať podiel zaplatenej dane –  fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO). Spôsob darovania sa líši vzhľadom na spôsob ukončenia roka, t. j. či zamestnancovi vykonáte ročné zúčtovanie dane, prípadne si FO podá daňové priznanie typ B, alebo si podá daňové priznanie právnická osoba.

Zamestnanec, FO a PO môžu darovať určitý podiel zo zaplatenej dane neziskovej organizácií podľa vlastného výberu. Minimálna čiastka, ktorú zo zaplatenej dane môže darovať zamestnanec a FO je 3 €. PO môžu darovať čiastku minimálne 8 €. Nižšie čiastky nie je možné poukázať. FO môžu darovať maximálne 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane v závislosti od toho, či vykonávali dobrovoľnícku činnosť. PO môžu darovať maximálne 1 % resp. 2% zo zaplatenej dane v závislosti od toho, či počas roka darovali financie na verejnoprospešný účel.

Zamestnanec, ktorý požiadal o RZD

Zamestnanec v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uvedie, že chce darovať 2 % resp. 3 %. Na základe tejto žiadosti vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie a vystaví zamestnancovi Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec si potom vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane.

  • 3 % zo zaplatenej dane môžu darovať len osoby, ktoré v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín za rok, a zároveň má zamestnanec aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.
  • 2 % zo zaplatenej dane môžu darovať zamestnanci, ktorí nevykonávali dobrovoľnícku činnosť.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnanec doručí na daňový úrad vo vlastnej réžii.

FO, ktorá podáva daňové priznanie

Ak si zamestnanec podáva daňové priznanie FO typ B priamo v tlačive Daňového priznania vyplní neziskovú organizáciu, ktorej chce darovať 2 resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Právnická osoba

PO môže darovať 1 % alebo 2 % zo zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania pre právnické osoby v časti IV. 2 % môžu darovať len tie PO, ktoré počas roka darovali financie na verejnoprospešný účel najmenej 0,5 % z dane. 

Oficiálny zoznam organizácií, ktorým môžete poukazovať podiel zaplatenej dane vedie Notárska komora Slovenskej republiky

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty