Menu

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Používate v podnikaní auto? Či už je to auto firemné alebo súkromné, daňová povinnosť vás pravdepodobne neminie. Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel vstúpil do platnosti ešte v roku 2015. Od tej doby, zdá sa, všetko funguje ako má, pretože nenastali žiadne zmeny, ktoré by v tomto roku výpočet dane ovplyvnili. Znamená to, že Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 podávate na rovnakom tlačive, ako po minulé roky.

Podanie daňového priznania

Netreba zabudnúť na to, že do 31. januára 2018 musíte podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť, pretože daň z motorových vozidiel sa nedá odložiť na neskoršie obdobie. Daňové priznanie pritom predložíte miestne príslušnému daňovému úradu podľa sídla alebo trvalého bydliska.

Vyplňte daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 v programe TAXA

Čo je predmetom dane a kedy vzniká daňová povinnosť?

Predmetom dane sú vozidlá zaradené do kategórií L, M, N a O s pridelenými evidenčnými číslami na Slovensku a ktoré sa v zdaňovacom období používali na podnikanie.

Základ dane je:

 • pri osobných vozidlách (kategórie L a M1) – zdvihový objem valcov motora v cm3,
 • pri úžitkových vozidlách a autobusoch (kategórie M2, M3, N1 – N3 a O1 – O4) – najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav,
 • pri elektromobiloch (kategórií L, M a N) – výkon motora v kW.

Po určení základu dane je dôležité určiť vznik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká vždy v prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká vždy v posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Príklad:

Daňovník začal používať 15. 10. 2017 na podnikanie nové auto. Daňová povinnosť pri aute vzniká 1. 10. 2017. Z evidencie majetku vyradil 15. 10. 2017 staršie auto, pri ktorom daňová povinnosť zaniká 31. 10. 2017.

Ak sa však vozidlo počas celého zdaňovacieho obdobia nepoužívalo na podnikanie, o vozidle sa neúčtovalo alebo neboli uplatnené žiadne výdavky spojené s užívaním vozidla, daňová povinnosť zaniká k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade nepodávate daňové priznanie, ale odovzdáte Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k 31. 12. 2016. Oznámenie je potrebné podať daňovému úradu do 31. januára 2018.

Sadzby dane z motorových vozidiel a ich zníženie/zvýšenie

Ročné sadzby dane zostali nezmenené pre celé územie Slovenskej republiky. Výšku ročnej sadzby dane ovplyvňuje dátum prvej evidencie vozidla, čiže prvý dátum pri celosvetovom evidovaní vozidla, ktorý je na doklade. Ak preto kúpite vozidlo v zahraničí, dátum prvej evidencie nie je dátum uvedený na Slovensku, ale prvý dátum evidencie, ktorý bol zaevidovaný v zahraničí.

V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla môže byť ročná sadzba dane upravená znížením alebo zvýšením:

 • percentuálna zľava vo výške 25 %, 20 % a 15 % z ročnej sadzby dane po dobu 9 rokov,
 • po uplynutí tejto doby sa vozidlá zdaňujú základnou ročnou sadzbou dane, najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov,
 • používanie vozidiel starších ako 12 rokov je zaťažené zvýšenou ročnou sadzbou dane 10 % a 20 %.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatíte iba pomernú časť dane, podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Predpokladaná daň z motorových vozidiel

Pri výpočte dane nezabudnite vypočítať predpokladanú daň za každé vozidlo, ktoré bude predmetom dane, teda bude sa používať na podnikanie k 1. januáru 2018.

Príklad:

Auto má dátum prvej evidencie 10. 10. 2014, zdvihový objem motora 1598 cm3 a ročnú sadzbu 148 EUR. Auto sa bude používať na podnikanie aj v roku 2018.

 • Od dátumu prvej evidencie k 31. 12. 2017 uplynulo 39 mesiacov. Daň bude za prvých 9 mesiacov vypočítaná s 25 % znížením a za ďalšie 3 mesiace už iba s 20 % znížením. Daň za auto je v sume 112,84 EUR.
 • Od dátumu prvej evidencie vozidla k 1. 1. 2018 uplynie 40 mesiacov (39 mesiacov + január 2018). Predpokladaná výška dane bude vypočítaná s 20 % znížením a bude v sume 118,40 EUR (bez ohľadu na to, že v priebehu roka 2018 môže dôjsť k zmene percentuálneho zníženia sadzby dane).
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty