Menu

Nové vzdelávanie CENKROS 4

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike kalkulovania a tvorby stavebných rozpočtov. Získajte nový pohľad na sledovanie realizácie zákazky. Prihláste sa na jedinečné kurzy a nasajete teoretické vedomosti spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4. Samozrejmosťou je chutné občerstvenie počas prebiehajúcich kurzov a prehľadné materiály, pomocou ktorých sa môžete k problematike kedykoľvek vrátiť. Školíme v troch mestách, stačí si len vybrať to, ktoré je vám najbližšie.

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Naučte sa, ako si vykalkulovať predpokladané náklady stavby, ako vytvoriť profesionálnu ponuku pre investora, ale i to, akým spôsobom je možné vyka...
Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz. Naučíte sa vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej d...
Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na náš kurz, kde si vyskúšate, ako je mo...
Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Ste investor, máte limitovaný rozpočet a nechcete minúť ani cent navyše? Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte,...
Akreditované školenie Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Akreditované školenie Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác. Akreditované školenie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona 568/2009 o ...
KROS
O nás
Blog
Kontakty