Menu

Nové vzdelávanie CENKROS 4

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike kalkulovania a tvorby stavebných rozpočtov. Získajte nový pohľad na sledovanie realizácie zákazky. Prihláste sa na jedinečné kurzy a nasajete teoretické vedomosti spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4. Samozrejmosťou je chutné občerstvenie počas prebiehajúcich kurzov a prehľadné materiály, pomocou ktorých sa môžete k problematike kedykoľvek vrátiť. Školíme v troch mestách, stačí si len vybrať to, ktoré je vám najbližšie.

Akreditované školenie Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Akreditované školenie Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác. Akreditované školenie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona 568/2009 o ...
Základy rozpočtovania

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike a tvorbe stavebných rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz a za dva dni n...
Kalkulácia vlastných nákladov a zisku

Kalkulácia vlastných nákladov a zisku

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz a za jeden deň nasajete teoretické vedomosti...
Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie.
KROS
Copy link