Menu

Nové vzdelávanie CENKROS 4

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike kalkulovania a tvorby stavebných rozpočtov. Získajte nový pohľad na sledovanie realizácie zákazky. Prihláste sa na jedinečné kurzy a nasajete teoretické vedomosti spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4. Samozrejmosťou je chutné občerstvenie počas prebiehajúcich kurzov a prehľadné materiály, pomocou ktorých sa môžete k problematike kedykoľvek vrátiť. Školíme v troch mestách, stačí si len vybrať to, ktoré je vám najbližšie.

Kurz na mieru
Neobsahuje ponuka našich kurzov problematiku, s ktorou sa pri práci stretávate? Ste zaneprázdnený, alebo máte ako firma špeciálne požiadavky na kur...

Kurz na mieru

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác
Naučte sa, ako si vykalkulovať predpokladané náklady stavby, ako vytvoriť profesionálnu ponuku pre investora, ale i to, akým spôsobom je možné vyka...

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby
Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz. Naučíte sa vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej d...

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby
Ste investor, máte limitovaný rozpočet a nechcete minúť ani cent navyše? Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte,...

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

KROS
O nás
Blog
Kontakty