Menu
  1. KROS Academy
  2. Archív webináre
  3. Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Legislatívny webinár:
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

14. február 2023 | 9:00 – 11:30

Cena: 69 EUR bez DPH | 82,80 EUR s DPH

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá, o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožiteľných pohľadávok, či rozšírenie okruhu tovarov a služieb, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. S cieľom zlepšenia platobnej disciplíny, zaviedla pre odberateľov novú povinnosť opraviť odpočítanú daň z nakúpených tovarov a služieb. Pripravte sa na tieto zmeny spolu s nami. Na legislatívnom webinári Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi, vás prevedieme potrebnou legislatívou, ale aj tým ako na tieto zmeny v programe OMEGA.

Tip: Ak ste členom KROS Academy, uplatnite si na webinár zľavu 20 %. S Balíkom podpory ŠTANDARD ušetríte tiež 20 % a s balíkom PRÉMIUM až 50 %.

Na váš registračný e-mail vám pred konaním webinára pošleme odkaz na živé vysielanie a materiály, do ktorých si môžete pohodlne robiť poznámky. Ako bonus navyše vám pribalíme aj videozáznam z webinára, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Program webinára:

  •  Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Nové podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky
  • Zavedenie povinnosti odberateľa (platiteľa) opraviť daň odpočítanú z tovarov a služieb, ak svoj záväzok neuhradí v priebehu 100 dní od lehoty splatnosti
  • Zmeny v registračných povinnostiach pre osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti
  • Stanovenie postupu výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru
  • Znížená sadzba DPH
  • Práca v programe OMEGA: Ako opraviť daň odpočítanú z tovarov a služieb, ak platiteľ svoj záväzok neuhradí v priebehu 100 dní od lehoty splatnosti

Lektorky

Ing. Kristína Tašková

Ing. Kristína Tašková

daňová poradkyňa

Kristína je daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Do KROSU síce nastúpila len nedávno, no svoje viac ako 10-ročné odborné skúsenosti získavala najmä v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti. Tu sa zameriavala na poskytovanie širokého spektra daňového poradenstva prevažne v oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty pre obchodné spoločnosti pôsobiace v rôznych výrobných odvetviach, ale i služieb.


Anna Chabadová

Anna Chabadová

legislatívna špecialistka programu OMEGA

Do KROSU nastúpila v roku 2020, konkrétne na oddelenie podpory k programu OMEGA. Ešte pred tým ako k nám nastúpila sa OMEGA a účtovníctvo stali jej srdcovky. Môžete sa s ňou stretnúť aj na webinároch alebo vo videoškoleniach. Vo voľnom čase hráva squash či volejbal s kamarátmi. Rada si prečíta dobrú detektívku či pozrie dobrý film.


KROS
O nás
Blog
Kontakty