Menu
 1. KROS Academy
 2. Archív podujatia
 3. Archív OMEGA
 4. Legislatívny webinár: Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Legislatívny webinár:
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

19. október 2021 | 9:00 – 14:00

Cena: 62 EUR bez DPH | 74,40 EUR s DPH 

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Prihláste sa na jedinečný legislatívny webinár v podaní renomovanej audítorky Ing. Ivety Demčákovej, CA a skúsenej daňovej poradkyne Ing. Kataríny Synákovej. Na jednom mieste získate komplexný pohľad na dlhodobý majetok z účtovného i daňového hľadiska. Samozrejme, všetko podľa aktuálne platnej legislatívy.

Lektorky sa zamerajú na najčastejšie problémy z praxe v súvislosti so správnym určením vstupnej ceny, rozlíšením opravy od technického zhodnotenia, či zaradením budov do odpisových skupín. Prezradia vám aj, čo je dôležité pri odpisovaní technického zhodnotenia na prenajatom majetku.

Deň vopred vám na váš registračný e-mail pošleme odkaz na živé vysielanie a materiály, do ktorých si počas webinára môžete pohodlne robiť poznámky.

Tip: Uplatnite si na webinár zľavu 20 % s Balíkom podpory ŠTANDARD a 50 % s Balíkom podpory PRÉMIUM vo svojom KROS účte.

Lektorky

Ing. Katarína Synáková

Ing. Katarína Synáková

daňová poradkyňa

Dane a účtovníctvo sú neodmysliteľnou súčasťou jej profesijného života. Analyzuje zmeny v zákonoch, vysvetľuje a pripravuje podklady pre ich zapracovanie do ekonomických programov ALFA plus a OMEGA. Je odborným garantom pre legislatívny časopis KROS NEWS. Vždy od vás rada počuje, že na legislatívu v softvéroch od KROSU sa môžete spoľahnúť. V roku 2019 sa stala daňovou poradkyňou a členkou SKDP.


Ing. Iveta Demčáková, CA

Ing. Iveta Demčáková, CA

audítorka

Celý život, od svojich 18 rokov, je ako sama vtipne hovorí, „uväznená“ v účtovníctve. Dlhé roky pôsobí v riadení audítorského tímu pre súkromné aj štátne obchodné spoločnosti. Zameriava sa najmä na riadenie výrobných procesov a controling v rôznych výrobných oblastiach ako strojárenstvo, energetika, chémia, textil, ale aj v odvetviach ako lesníctvo, poľnohospodárstvo či služby, kde má viac ako 30-ročnú prax. 


Program webinára

l

Obstaranie a zaradenie majetku

 • Ako správne oceniť a zaradiť dlhodobý majetok z pohľadu účtovníctva?
 • Nezabúdajme na význam interných smerníc k majetku a podporných účtovných dokladov.
 • Zaradenie majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov – vstupná cena na daňové účely nemusí byť vždy rovnaká s obstarávacou cenou v účtovníctve.
 • Kedy je DPH súčasťou vstupnej ceny majetku?
l

Odpisovanie majetku

 • Prečo účtovne odpisujeme? Kedy je možné odpisový plán zmeniť, špecifiká odpisovania nehmotného majetku.
 • Daňové odpisovanie majetku – dôležité je správne zatriedenie do odpisových skupín, metódy odpisovania.
 • Problémy v praxi pri zatriedení nehnuteľností do odpisových skupín.
 • Obmedzenia pri daňovom odpisovaní – luxusné automobily, majetok využívaný aj na súkromné účely, prenajímaný majetok.
 • Prerušenie odpisovania je možnosť alebo povinnosť?
l

Technické zhodnotenie majetku

 • Odlišujme správne opravu od technického zhodnotenia?
 • Ako odpisovať technické zhodnotenie na vlastnom, prenajatom a odpísanom majetku?
 • Za akých podmienok má právo odpisovať technické zhodnotenie nájomca?
l

Vyradenie majetku

 • Predaj, likvidácia, darovanie a vyradenie majetku dôsledkom škody – ako správne zaúčtovať?
 • Daňové posúdenie vyraďovaného majetku s vplyvom na daňové priznanie k dani z príjmov.
KROS
O nás
Blog
Kontakty