Menu
 1. KROS Academy
 2. Archív webináre
 3. LIVE webinár: Povinnosti podnikateľov po skončení obdobia pandémie

LIVE webinár:
Povinnosti podnikateľov po skončení obdobia pandémie

7. október 2020 | 9:00 – 12:00

Cena: 62 EUR bez DPH | 74,40 EUR s DPH 

Pre daňové účely končí obdobie pandémie k 30. 9. 2020. Čo všetko prináša jej koniec v daňovej a účtovnej oblasti? Niektoré mimoriadne opatrenia prestávajú platiť. Aká je nová lehota na podanie daňového priznania za rok 2019? Aké povinnosti majú podnikatelia v najbližších mesiacoch? Odkedy finančná správa pokračuje v prerušených daňových kontrolách a daňových exekúciách? Odpovede nielen na tieto otázky vám ponúkne skúsená lektorka a daňová poradkyňa Ing. Katarína Synáková. 

Prihláste sa na náš legislatívny webinár určený pre všetkých podnikateľov (fyzické aj právnické osoby) bez ohľadu na skutočnosť, či ste už podali alebo nepodali daňové priznanie daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019. Deň vopred vám na váš registračný e-mail pošleme odkaz na živé vysielanie a materiály, do ktorých si počas webinára môžete pohodlne robiť poznámky.

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD si čerpajte webinár z kreditu až 100 EUR v Zóne pre klienta.

Poznámka

V e-shope zvoľte webinár s názvom programu, ktorého ste používateľom (ALFA plus, OMEGA alebo OLYMP). Ak používate viaceré naše programy, zvoľte iba jeden ľubovoľný. Ak nie ste používateľom žiadneho z uvedených programov, zvoľte program OMEGA. 

Lektorka

Katarína Synáková

Katarína Synáková

daňová poradkyňa

Dane a účtovníctvo sú neodmysliteľnou súčasťou jej profesijného života. Analyzuje zmeny v zákonoch, vysvetľuje a pripravuje podklady pre ich zapracovanie do ekonomických programov ALFA plus a OMEGA. Je odborným garantom pre legislatívny časopis KROS NEWS. Vždy od vás rada počuje, že na legislatívu v softvéroch od KROSU sa môžete spoľahnúť. V roku 2019 sa stala daňovou poradkyňou a členkou SKDP.


Program webinára

l

Lehota na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019

 • Čo znamená nová lehota pre podnikateľov, ktorí už podali DP? 
 • Kto podáva DP v novej lehote do 31. 10. 2020? 
 • Môžete si novú lehotu predĺžiť? 
 • Máte povinnosť daň z príjmov aj zaplatiť? 
 • V akej lehote správca dane vráti daňový preplatok.  
 • Riziko sankcie pri následnom znížení preplatku cez opravné/dodatočné DP. 
l

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO, FO

 • Zmena v platení preddavkov.  
 • Za akých podmienok podnikatelia PO nemusia doplácať rozdiel na zaplatených preddavkoch? 
 • DP ste už podali? V akej výške platíte preddavky po uplynutí mimoriadnej lehoty? 
 • Dokedy môžete využívať inštitút neplatenia preddavkov? 
l

Zvýhodnené odpočítavanie daňových strát až do výšky 1 000 000 eur

 • Ako a dokedy je možné zvýhodnene odpočítavať neuplatnené straty z rokov 2015 až 2018? 
 • Zvýhodnený odpočet môžu využiť aj podnikatelia, ktorí DP za rok 2019 už podali počas pandémie. 
 • Úprava pravidiel odpočítavania strát pre hospodársky rok.  
 • Daňové plánovanie: Ako pokračovať v odpočítavaní strát v nasledujúcich rokoch? 
l

Koniec obdobia pandémie z pohľadu DPH a eKasy

 • Lehota na registračnú povinnosť k DPH.

 • Dokedy je potrebné splniť si oznamovacie povinnosti k eKase?

l

Povieme si aj:

 • Na aké iné povinnosti zo zákona o dani z príjmov netreba zabudnúť.  

 • Či je možné poukázať podiel zaplatenej dane aj v mimoriadnej lehote. 

 • Dokedy je príjemca povinný zverejniť špecifikáciu použitia prijatého podielu.  

 • Ako koniec obdobia pandémie ovplyvňuje platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel. 

 • Účtovné lehoty a splnenie povinností po pandémii.

KROS
O nás
Blog
Kontakty