Menu
 1. KROS Academy
 2. Príručky
 3. Príručka pre používateľov OMEGA

Príručka pre používateľov OMEGA

Pre uľahčenie práce s programom sme pre vás pripravili Príručku pre používateľov.

i

Počet strán

192

Zverejnenie

Júl 2019

Cena

0 € s DPH

Autor

Kolektív autorov

Obsah e-booku

Úvod

 • O programe OMEGA
 • Aké informácie nájdete v príručke

Inštalácia a aktuálizácia programu

 • Inštalácia programu
 • Aktuálizácia programu

Prvé kroky v programe

 • Založenie novej firmy
 • Archivácia programu
 • Ovládanie formulárov
 • Číselníky
 • Všeobecné nastavenia
 • Nastavenia pre účtovníctvo
 • Začiatok účtovania

Účtovanie

 • Evidencia účtovných dokladov
 • DPH
 • Krátkodobý majetok
 • Dlhodobý majetok
 • Jazdy
 • Cestovné príkazy

Fakturácia

 • Nastavenia pre fakturáciu
 • Pridanie faktúry v tuzemskej mene
 • Uloženie a tlač faktúry
 • Hromadné funkcie vo fakturácií
 • Pridanie faktúry v zahraničnej mene
 • Odoslané dobropisy
 • Objednávkový modul
 • Maloobchodný predaj
 • Prijaté reklamácie
 • Upomienky
 • Súpisky tovaru

Skladové hospodárstvo

 • Nastavenia pre sklad
 • Vytvorenie skladu
 • Pridanie skladovej karty
 • Pohyby na sklade
 • Inventúra skladu
 • Uzávierka skladu

E-shop

 • Vytvorenie prepojenia
 • Export skladových kariet do e-shopu
 • Export služieb do e-shopu
 • Import došlých objednávok z e-shopu
 • Import partnerov z e-shopu
 • Import odoslaných faktúr z e-shopu

Práca s elektronickou registračnou pokladnicou

 • Pridanie pokladnice
 • Nastavenie skladovej karty
 • Nastavenie cenníku služieb
 • Všeobecné nastavenia
 • Predaj cez elektronickú registračnú pokladnicu
 • Úhrada faktúry v hotovosti cez registračnú pokladnicu

CRM

 • Modul CRM
 • Údaje pre firmu a kontaktné osoby 
 • Evidencia udalosti s partnerom
 • Evidencia obchodných príležitostí
 • Kalendár

Export a import údajov

 • Nastavenia pre prenos údajov
 • Export údajov
 • Import údajov
 • Zrkadlový export s obchodným partnerom
 • Zrkadlový import s obchodným partnerom

Kontrola a prehľady

 • Automatická kontrola programom
 • Kontrola počas roka
 • Kontrola na konci roka
 • Záver
KROS
O nás
Blog
Kontakty