Menu
  1. MEMO
  2. Znalecký denník

Znalecký denník

Zadávajte jednoducho záznamy do denníka v programe MEMO so všetkými náležitosťami určenými zákonom.

Vyskúšajte zadarmo

Cenník

Ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ? Potom určite veľmi dobre viete, že ste povinný viesť o svojich úkonoch denník. Výrazne vám to uľahčí program MEMO, v ktorom nájdete množstvo automatických funkcií, čo šetria čas.

 

Zoznam znaleckých úkonov

Znalecký denník predstavuje zoznam všetkých znaleckých úkonov. Pre vašu lepšiu orientáciu sú v denníku jednotlivé úkony odlíšené farebne (nedokončené, nevyúčtované, nezaplatené alebo vysporiadané úkony). Pre každý z nich dokážete sledovať číslo úkonu, názov, dátum vyžiadania a vykonania úkonu, účtovnú, priznanú i vyplatenú odmenu.

 

Znalecký – tlmočnícky denník a výpis pre ministerstvo

Ak ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ste taktiež povinný archivovať denník v listinnej podobe. S programom MEMO ľahko vytlačíte denník ako aj výpis zo znaleckého – tlmočníckeho denníka v papierovej podobe. Nemusíte už nič dopĺňať – MEMO automaticky doplní údaje za vás. Konečná podoba denníka je totožná s denníkom v papierovej forme a obsahuje všetky náležitosti stanovené aktuálnymi vyhláškami MS SR. Ak nechcete, aby sa napríklad skúšobný úkon zobrazoval v tlačenej forme a vo výpise pre ministerstvo, jednoducho ho označíte.

 

Priradenie čísla úkonu

Každému znaleckému úkonu môžete ručne, ale aj automaticky priradiť číslo do znaleckého denníka.

 

Prepojenie HYPOM

Ak používate program HYPO, MEMO vám uľahčí prácu a umožní exportovať údaje ako zadávateľ, predmet úkonu či dátum vyžiadania priamo do znaleckého programu.

 

Rozšírené prehľadávanie

V programe MEMO rýchlo vyselektujete konkrétny okruh úkonov, ktoré potrebujete nájsť. Prehľadávať môžete podľa rôznych kritérií ako názov, číslo úkonu, počet objektov či počet podlaží.

Program MEMO vám uľahčí každodennú prácu. Presvedčte sa sami. Stiahnite si demoverziu a vyskúšajte znalecký denník zadarmo.

Vyskúšajte zadarmo Cenník

KROS
O nás
Blog
Kontakty