Menu
  1. O nás
  2. Scrum v KROSE

Fičíme na SCRUME

Od počiatočného riadeného chaosu začínajúcej firmy sme sa cez direktívny spôsob riadenia zahrňujúci všemožné výkazy, nariadenia a smernice dopracovali k agilnej firme presiaknutej SCRUMOM a samostatnosťou skrz-naskrz. S agilným vývojom experimentujeme už od roku 2011. Prešli sme si viacerými sprievodnými chorobami spôsobenými zavádzaním metódou pokus-omyl, až sa nám podarilo dostať agilný prístup pod kožu celej firme. Na Slovensku sme dokonca priekopníkmi v zavedení SCRUMU na marketingové oddelenie.

Čo je SCRUM?

SCRUM je jedna z najefektívnejších agilných metodík, ktorá zahŕňa kompletné riešenie toho, ako zorganizovať prácu v tíme, aby výsledkom bolo dodanie funkčného produktu v krátkom čase. Dôležité je zabezpečiť rýchlu spätnú väzbu, umožniť neustále zlepšovanie a hlavne rýchle prispôsobovanie sa zmenám. V preklade to znamená, že v tímoch uplatňujeme princípy, ktoré umožnia rýchlo a flexibilne dodať žiadaný výsledok.

Efektivita práce

Stihneme toho viac

Transparentnosť

Vidíme, kto na čom robí

Zastupiteľnosť

Vzájomne si pomáhame

Tímovosť

Spolu ide všetko ľahšie

Aké máme v rámci SCRUMU roly?

Product owner

Zastupuje v tíme zákazníka a prioritizuje zákaznícke požiadavky, ktoré s tímom pretavuje do úloh.

Scrum master

Zabezpečuje, aby všetko fungovalo, pomáha product ownerovi a dohliada na dodržiavanie princípov SCRUMU.

Samoorganizovaný tím

Pracuje samostatne a dokáže si poradiť s rôznymi prekážkami a úlohami. Tvoria ho rôzni špecialisti ako programátori, testeri či marketéri.

Skutočný AGILE

Nechceme mať programy plné funkcií, ktoré nik nevyužíva. Čas je drahocenný, a preto sa sústredíme len na tie, ktoré ľuďom naozaj pomôžu a chceme ich robiť s čo najmenším počtom chýb. Často sme so zákazníkmi a sledujeme, ako programy používajú, ukazujeme im nové prototypy, pýtame sa, navrhujeme a overujeme nápady. Rýchlo zistíme, či naozaj pripravujeme to, čo zákazník potrebuje a je schopný to používať. Až potom sa púšťame do samotného vývoja.

KROS
O nás
Blog
Kontakty