Menu

SCRUM na marketingu: Utópia či realita? (1. časť)

Verte či nie, v KROSE to možné je. Pozrite sa k nám do zákulisia a zistite, čo predchádza všetkým letákom, e-mailom, videám, akciám či súťažiam, ktorými sa k vám prihovárame.

Každá firma prechádza rôznymi vývojovými štádiami, či už v oblasti biznisu alebo v spôsobe riadenia ľudí. KROS nie je výnimkou. Po rôznych pokusoch, ako správne a úspešne riadiť IT tímy, sa aj k nám dostala filozofia agilných metód – SCRUM.

Čo je SCRUM?

O tom, čo SCRUM je, by sa dalo toho napísať naozaj veľa a bolo by to minimálne na ďalší rozsiahly článok. Skúsme si ho teda predstaviť len v skratke. Ide o jednu z najpopulárnejších agilných metodík. Zahŕňa kompletné riešenie toho, ako zorganizovať prácu v tíme, aby výsledkom bolo dodanie funkčného produktu v krátkom čase. Dôležité je zabezpečiť rýchlu spätnú väzbu, umožniť neustále zlepšovanie a hlavne rýchle prispôsobovanie sa zmenám. V preklade to teda znamená, že tím uplatňuje princípy, ktoré umožnia rýchlo a flexibilne dodať žiadaný výsledok (v prípade IT tímu napr. naprogramovanie nejakej funkcie, v prípade marketingu kampaň na novú službu a pod.)

Po úspešnom nasadení SCRUMU v KROSE a prvých úspechoch jedného tímu sa firma rozhodla, že takýto spôsob vedenia ľudí chce použiť na všetkých IT oddeleniach. Majitelia a manažéri videli pozitívne dôsledky tohto kroku a čo je hlavné, začala sa meniť aj samotná firemná kultúra. Vznikla preto myšlienka pre vyskúšanie SCRUMU aj na oddeleniach mimo IT.

Ideálnym adeptom bol marketing

Marketing je dôležité oddelenie každej firmy. KROS je veľmi silno marketingovo orientovaný, a preto oddelenie marketingu bývalo dlhodobo pod vysokým tlakom. Veľké množstvá úloh, ktoré treba čím skôr urobiť, úlohy prichádzajúce z rôznych strán, zvýšené riziko chýb – aj toto bola realita nášho vtedajšieho marketingu. Chceli sme, aby náš marketing bol moderný, aby sme vedeli drahé úlohy s najmenším efektom vyhodiť a naopak, tie s najväčším efektom robiť ešte lepšie, aby ľudia mali priestor na vzdelávanie a zlepšovanie, aby sme celkovo mali kvalitnejší marketing ako taký.

Je to správna cesta?

Na Slovensku sme jednou z prvých firiem, ktoré sa rozhodli zaviesť SCRUM na marketingu. Dôležité bolo naše presvedčenie, že táto cesta je správna. Takisto sme potrebovali veľkú podporu od vedenia. A začiatky neboli vôbec ľahké.

Ako fungoval náš marketing „pred SCRUMOM“?

Mali sme zostavený nemenný marketingový plán, čo bol vlastne rozpis akcií na celý rok. Každá akcia pozostávala z desiatok drobných úloh a každá úloha mala pridelenú osobu a termín. (Úlohami rozumejte všetky možné marketingové výstupy – či už newsletter, kampaň na Facebooku, upgradový list a pod.). Keďže máme centrálny marketing pre všetky produkty, mali sme (a stále aj máme) veľké množstvo rôznych zadávateľov a každý samozrejme chcel niečo pre „svoj“ produkt alebo službu. Najväčšími problémami, ktoré nás ťažili, bola nedostatočná kapacita, náročnosť práce vedúceho oddelenia, častá chybovosť, obmedzené možnosti akčne reagovať na rôzne príležitosti, ale i hrozby, slabá zastupiteľnosť a v neposlednom rade nedobrá povesť oddelenia vo firme, nakoľko nikto vo firme netušil, na čom marketing vlastne pracuje.

Čo sme od SCRUMU očakávali?

Dosiahnuť sme chceli v prvom rade tímovú spoluprácu. Potrebovali sme vyriešiť aj medziľudské spory, ktoré v dôsledku vysokého tlaku na oddelenie vznikali. Očakávali sme jasnú organizáciu práce a jasný zoznam úloh vrátane priorít a odbornú aj organizačnú zastupiteľnosť. Ďalej sme potrebovali minimalizovať prerábanie zadaní a vedieť odhadnúť množstvo práce, ktoré sme schopní urobiť v danom období. Taktiež sme očakávali transparentnosť a jasnú prezentáciu výsledkov, a samozrejme aj trvalé zlepšovanie tímu a priestor na inovácie.

Či a ako sa nám to podarilo, sa dozviete už čoskoro v druhej časti článku SCRUM na marketingu: Utópia či realita?

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty