Menu
  1. OMEGA
  2. Demolimity

Limity demoverzie OMEGY

Vyskúšajte zadarmo

Podvojné účtovníctvo

V demoverzii zaevidujete až 200 dokladov s využitím automatických vzorov a predkontácii.

CRM

Na jednom mieste nájdete kompletnú komunikáciu so zákazníkom, hovory, e-maily i dokumenty. Zadať môžete maximálne 100 zápisov.

Sklady a skladové karty

Vytvoríte neobmedzený počet skladov. Limitovaný je počet skladových kariet na 50 a to za všetky sklady. 

Výrobné čísla a šarže

Sledujte jednotlivé položky na sklade. V číselníku môžete evidovať dokopy 20 výrobných čísel a šarží.

Makrokarty

Vyskúšajte šikovného pomocníka pri fakturácii. V deme môžete pridať 5 makrokariet, ktoré sa započítavajú do celkového počtu skladových kariet.

Fakturácia

Vytvárajte faktúry, dodacie listy, upomienky, dobropisy či zákazkové listy. Z každého druhu vyskúšate maximálne 20 dokladov

Krátkodobý majetok

Zaevidujte si 20 položiek krátkodobého majetku a všetky potrebné údaje: Názov, Cena, Typ, Dátum a doklad obstarania, ako aj Dátum a spôsob vyradenia.

Dlhodobý majetok

Jednoducho zaevidujete 5 položiek dlhodobého majetku spolu s prehľadmi o účtovných a daňových odpisoch.

Kniha jázd

V deme spracujete pre jedno firemné alebo súkromné auto až 20 jázd a jednoducho vytvoríte cestovný príkaz. 

Cestovné príkazy

Vyskúšajte vytvoriť až 20 cestovných príkazov ručne alebo importom z knihy jázd.  

Evid. pošty a registratúra

V demoverzii zaevidujete až 100 dokumentov v elektronickej podobe.

Strediská

Do číselníka stredísk zadáte v rámci dema 5 stredísk.

Zákazky

Do číselníka zákaziek pridáte v demoverzii 20 zákaziek.

Kurzový lístok

V číselníku kurzový lístok načítate v deme až 100 kurzov.

Používatelia programu

Vytvoríte 2 používateľov, ktorí môžu s programom pracovať a majú samostatné prihlasovacie údaje.

Tuzemské pokladnice

V demoverzii máte dostupnú 1 tuzemskú pokladnicu na evidenciu a účtovanie dokladov v mene EURO.

Valutová pokladnica

K dispozícii máte 1 valutovú pokladnicu na evidenciu a účtovanie dokladov v cudzej mene

Maloobchod a registračné pokladnice

V demoverzii pripojíte 1 registračnú pokladnicu, cez ktorú otestujete predaj a vystavíte 20 predajok.

Multiverzia

V deme založíte a odskúšate si kompletnú agendu pre 1 firmu

Daňové priznania 

Skúste si vyplniť daňové priznanie PO, FO typu B alebo MV aj s načítaním údajov z účtovníctva.

KROS
O nás
Blog
Kontakty