Menu

Boli sme na medzinárodnej konferencii BIM a rozpočtovanie

BIM – informačný model stavby je téma, o ktorej sa medzi slovenskými a českými stavbármi živo diskutuje. A nielen medzi nimi. Na pražskej konferencii ste mohli stretnúť odborníkov z Nórska, Fínska, či Poľska.

Model BIM je určený na sledovanie celého životného cyklu stavby a zahŕňa predovšetkým dispozičné riešenie, voľbu konštrukčného riešenia a použitých materiálov, oceňovanie stavby, jej energetickú náročnosť vyplývajúcu z použitého technického riešenia, náročnosť stavby na opravy a údržbu počas prevádzky (Facility Management), možnosti a podmienky pre rekonštrukciu, modernizáciu či demoláciu na konci ekonomickej životnosti stavby.

BIM bude vytvárať základ metodiky pre stavebné zákazky v celej Európe. Zavádzanie tohto modelu bolo v Českej republike schválené vládou v novembri 2016 a gestorom procesu bolo menované Ministerstvo průmyslu a obchodu.

O aktuálnej situácii na Slovensku z pohľadu zavádzania BIM do praxe všeobecne a následne aj z pohľadu rozpočtovania informovali vo svojom príspevku Tomáš Funtík, viceprezident BIM asociácie Slovensko spoločne s Petrom Sukeníkom, garantom stavebných programov v spoločnosti KROS. O možných cestách ďalšieho rozvoja programu CENKROS 4 informoval v príspevku „Väzba SW KROS na CAD systémy“ architekt programu CENKROS 4 Milan Mrázek.

Na konferenciu, ktorá bola prvou svojho druhu na území Českej republiky, prišlo viac ako 130 účastníkov.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty