Menu

Odložili ste si daňové priznanie?

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 vám zostáva posledný mesiac. Stihnúť by ste to mali do 30. júna 2021. Rovnako je v tomto termíne potrebné daň aj zaplatiť.

Odklad lehoty o tri mesiace

Daňovníci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo Slovenska, si mohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace, najneskôr do konca júna.

K najčastejším dôvodom, prečo daňovníci odkladajú podanie daňového priznania, je nedostatok času alebo chýbajúce doklady na jeho vypracovanie v riadnom termíne. V niektorých prípadoch sú však dôvody čisto ekonomické. Napríklad daň z príjmov môžete zaplatiť neskôr, namiesto marca až v júni. Ušetríte aj na sociálnych odvodoch, pretože vznik ich platenia alebo zvýšenie sa posunie z júla na október 2021. Odklad daňového priznania má tiež vplyv na platenie preddavkov na daň. Preddavky ste povinní platiť, ak vaša posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 € a preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúceho zdaňovacie obdobie. V prípade júnového odkladu sa vám toto obdobie začína počnúc 1. júlom.

Podajte odložené daňové priznanie s TAXOU

Splňte si svoju daňovú povinnosť aj bez študovania zákonov. S programom TAXA to zvládnete za pár minút. TAXA navyše urobí väčšinu práce za vás. 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty