Menu

HYPO 16.01

Top novinky verzie 16.01

>

Výstup pre nájom pozemkov

Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.
>

Jednotková rekapitulácia

V infopaneli a v Závere nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku.
>

Kopírovanie polohovej diferenciácie stavieb

V polohovej diferenciácii stavieb sme umožnili kopírovanie kategórií medzi skupinami.
>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť.
>

Kreslenie stĺpového nosného systému

Po zadaní rozmerov stĺpov, vzdialenosti medzi stĺpami a hrúbky čiary Vám program automaticky vykreslí celú modulovú osnovu. Túto novinku nájdete v Hypocade v Stavebných prvkoch pod názvom Modulová osnova.
>

Vylepšené kreslenie dvier

Priamo pri kreslení dvier si môžete vybrať smer otvárania a orientáciu dvier pohybom myšky. Nemusíte sa zakaždým presúvať do horného menu.

Ostatné novinky verzie 16.01

 • Oprava nesprávne sa zobrazujúcich popisov objektov. 
 • Oprava úvodného popisu k stanoveniu VŠH pozemkov, ktorý sa nezobrazoval vo výstupe.
 • Opravili sme chybu pri ukladaní zmien v užívateľských textoch.  
 • Opravili sme chybu pri vymazávaní vlastných textov.
 • Opravili sme chybu v nastaveniach pravítka a mriežky v HypoCade.
 • Oprava v databáze vlastných RU.
 • Opravený nadpis vo výstupe vo vecných bremenách, kde sa omylom zobrazoval znak #8.   
 • Opravená chyba pri vkladaní fotošablón do príloh.
 • Nastaveniach/ Štýl písma sme pridali možnosť 0. Nadpis titulnej strany.
 • Nastaveniach/ Štýl písma sme usporiadali ostatné položky od 1 do 8, tak aby sa správne zobrazovali zmeny v type textu v príslušných nadpisoch.  
 • Zašedenie vzorových pôdorysov bytov v Hypocade v prípade, že kresliaci modul nie je obnovený.
 • Zmenená farba úvodnej obrazovky pri štarte programu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty