Menu

Nové funkcie programu OMEGA vo verzii 21.00

Práve pracujeme na novej verzii programu OMEGA 21.00, v ktorej môžete využívať nové funkcie:

DPMV – Zmena výpočtu predpokladanej dane

Pre návesovú jazdnú súpravu sa po odporúčaní z MF SR výška predpokladanej dane pre rok 2017 počíta z najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Zaúčtovanie preddavkov na daň z DPMV na 1 klik

Priamo z DPMV zaúčtujte už nielen daň ale aj preddavky na daň do evidencie účtovných dokladov.

5 najpoužívanejších tlačových zostáv v novom dizajne

Ušetrite papier a vytlačte si po novom až tri pokladničné doklady na 1 stranu. Upravte si a vkladajte

ľubovoľné údaje aj do dohody o započítaní pohľadávok, došlej objednávky, príjemky či výdajky.

Import saldokonta

Zjednodušte si prenos dát z iného softvéru. Neuhradené doklady z predchádzajúceho roka naimportujete

už aj z Excelu.
 

Ako získate novú verziu?

Nainštalovať si ju budete môcť v rámci platného Balíka podpory. O dostupnosti novej verzie Vás  budeme informovať e-mailovou novinkou.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty