Menu

Odklad platenia odvodov za marec 2020

#spolutodame   #skrosomdoma

Už za marec 2020 si môžu zamestnávatelia a SZČO odložiť platby odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vyplýva to zo zákona č. 68/2020 Z. z., ktorý dopĺňa zákony o sociálnom a zdravotnom poistení. Ide tak o ďalšie z opatrení, ktoré má pomôcť zvládnuť ekonomické problémy súvisiace s pandémiou COVID-19.

Koho sa odklad platenia poistného týka?

Odklad platenia môžu využiť zamestnávatelia a SZČO, t.j. fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania a inej zárobkovej činnosti a sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené. Zamestnávatelia však musia myslieť na to, že to platí len pre tú časť odvodov, ktoré platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ. Netýka sa to tej časti odvodov, ktoré platí zamestnanec zrážkou zo svojej mzdy a odvádza ich za neho zamestnávateľ. Pre tieto odvody sa nič nemení a termín ich splatnosti zostáva pre zamestnávateľov v pôvodnom termíne.

Odklad platenia odvodov platí aj v takom prípade, ak v čase platenia poistného už platiteľ nie je zamestnávateľom alebo SZČO.

Podmienky odloženia odvodov

Požiadať o odklad zdravotných a sociálnych odvodov môžete len v prípade, ak spĺňate podmienku poklesu čistého obratu (právnické osoby) alebo poklesu príjmu z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (FO – podnikatelia, SZČO) o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19. Spôsob ako určiť pokles čistého obratu (príjmu) je účinný od 10. 4. 2020 v Nariadení vlády 76/2020 Z. z.

Nové termíny pre platenie odvodov

Pôvodný termín splatnosti odvodov za marec 2020 bol v mesiaci apríl 2020. Po novom budú sociálne a zdravotné odvody pre zamestnávateľa a SZČO za marec 2020 splatné do 31. 7. 2020. Pokiaľ budú odvody zaplatené v novom termíne, teda včas a v správnej výške, nebudú vám z toho plynúť sankcie.

Určiť pokles čistého obratu alebo príjmov je dôležitý

Pre percentuálny výpočet poklesu čistého obratu (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb) alebo príjmov (príjmy z podnikania a z inej zárobkovej činnosti) je podstatné to, či ste podnikali celý predchádzajúci rok (2019), či ste nepodnikali celý rok, a v ktorom mesiaci ste podnikať začali. Podľa týchto kritérií vláda určila rôzne metódy pre správne určenie poklesu čistého obratu (príjmov).

Ak ste ako zamestnávateľ alebo SZČO podnikal v mesiaci marec 2019 (celý mesiac), porovnáte čistý obrat (príjem) dosiahnutý v mesiaci marec 2020 a obrat (príjem) v mesiaci marec 2019 a vypočítate percentuálny pokles.

Ak ste podnikali celý predchádzajúci rok, môžete porovnať čistý obrat (príjem) v mesiaci marec 2020 a čistý obrat (príjem) vypočítaný ako mesačný priemer za rok 2019. Tento spôsob porovnania môže byť pre vás výhodnejší (objektívnejší), ak ste mali v jednotlivých mesiacoch minulého roka kolísavý príjem, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo mávate silné a slabé mesiace.

Poslednou skupinou sú zamestnávatelia alebo SZČO, ktorí začali podnikať počas marca 2019 alebo od apríla 2019 a neskôr, takíto porovnajú marec 2020 s výškou čistého obratu alebo príjmu v mesiaci február 2020.

Pokles tržieb musíte určiť v percentách a zaokrúhliť na celé číslo nahor.

Čestné vyhlásenie pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne

Platitelia sociálneho poistenia môžu už v dnešných dňoch oznámiť pokles čistého obratu resp. príjmu cez elektronický formulár na stránke Sociálnej poisťovne. Tým si predĺži splatnosť poistného.

Jednotlivé zdravotné poisťovne postupne zverejňujú Čestné vyhlásenie o poklese čistého obratu alebo príjmov, ktorým si predĺžite splatnosť zdravotných odvodov.

Momentálne sa odklad týka odvodov za marec 2019, avšak Vláda SR zároveň môže svojím nariadením predĺžiť splatnosť odvodov aj za iné mesiace, pokiaľ bude trvať obdobie pandémie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty