Menu

OLYMP 12.60

Novinky verzie 12.60

  • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie 10% a starobné dôchodkové sporenie 4%. Zmena sa týka sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení s účinnosťou od 1.9.2012.
  • Upravený dokument a export Výkazu poistného a príspevkov. Na sumárnej strane Výkazu poistného a príspevkov sa pri určovaní počtu zamestnancov, za ktorých sa odvádza poistné, sleduje počet jedinečných rodných čísel v prílohe Výkazu poistného a príspevkov.
  • Opravená chyba pri výpočte priemeru na nemoc u zamestnancov, ktorí začali pracovný pomer v roku 2011 a nastúpili na PN bez toho, aby odpracovali aspoň jeden deň. Pri výpočte PN v roku 2012 sa od verzie 12.50 u týchto zamestnancov nesprávne použil vymeriavací základ ručne zadaný v roku 2011.
  • Opravená chyba, kedy sa pri zadaní zložky mzdy 30 – úkolová mzda – výkonnostná vymazal vyplnený výkon v prípade, že sa prekliklo na kartu Rozúčtovanie.
  • Opravené dokumenty Rozúčtovanie mzdových nákladov na zákazky a činnosti, ktoré zobrazovali dvojnásobné údaje za predpokladu, že kódy zákaziek alebo činností boli rovnaké ako kódy stredísk.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty