Menu

OMEGA 15.60.00

Ostatné novinky verzie 15.60.00

  • Na základe Opatrenia MP SVR SR z 20. augusta 2012 boli do programu zapracované nové sumy tuzemského stravného. Nové sumy tuzemského stravného sú platné od 1.9.2012.
  • Pri exporte dokladov pre EDI – Coop Jednota bola dopracovaná aktuálna štruktúra posielania zliav. Zľavy na dokladoch je potrebné zadávať ako zľavu pre doklad, prípadne zľavu pre položky. Uskutočníte to cez Špeciálne operácie-Nastavenie zľavy pre položky. Zľavu pre položku môžete zadať aj priamo vo formulári Pridaj položku.
  • Bola opravená tlačová zostava Obratová súpiska SZČP po kartách s počiatočnými stavmi. V tlačovej zostave sa nekumulovali údaje po kartách, ale boli rozpočítané podľa všetkých pohybov, na ktorých sa karta nachádzala.
  • Bol upravený prepočet objednávok. Program vymazal rezervované množstvá pre vybavené položky došlých objednávok prenesených z minulého roka, ktoré nemali pripojené pohyby. Takéto položky nemajú mať rezervované množstvo.
  • Bola opravená chyba pri importe bankových výpisov formát ČSOB – multicash. Ak nebol vo výpise v riadku pohybu uvedený dátum zaúčtovania, program Omega výpis nenaimportoval. Zobrazoval sa oznam “Štruktúra importovaného bankového výpisu nie je totožná s požadovanou štruktúrou vybraného formátu homebankingu”.
  • Bolo zrýchlené pridávanie položiek do predajky v prípade, ak vo Všeobecných nastaveniach v časti Sklad boli vypnuté všetky kontroly limitov zásob. Kontrola prebiehala bez ohľadu na toto nastavenie, čo spôsobovalo zdržanie pri pridávaní položiek.
  • Bola opravená chyba zaokrúhľovania jednotkovej ceny pri tlači pohybov na ECR. Ak bola jednotková cena na ECR aj v programe Omega nastavená na tri desatinné miesta, pri predaji cez pohyby na sklade program zmenil zaokrúhľovanie a jednotková cena na bločku bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Pri predaji väčšieho množstva tovaru pri celkovej hodnote bločku mohol vzniknúť rozdiel aj 1EUR.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty