Menu

OLYMP 6.72

Novinky verzie 6.72

  • Aktualizovaný dokument Doklad o výške príjmu k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Doklad o výške príjmu) podľa novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 177/2007 Z.z..
  • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania) podľa novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 177/2007 Z.z..
  • Opravená chyba pri elektronickom zasielaní Registračného listu FO. V prípade, že mal zamestnanec v pracovných pomeroch zadaný súbežne HPP a Dohodu o vykonaní práce a tieto sa končili v rovnaký deň, do exportu boli oba konce uvedené s kódom “D”.
  • Opravená chyba v tlačive Evidenčný list dôchodkového poistenia, kde bol uvádzaný nesprávny počet Kalendárnych dní vylúčiteľných dôb v prípade, že zamestnanec bol narodený pred 1.1.1951 a na prelome mesiacov júl / august 2006 mal zadanú zložku mzdy N03 – Nem. dávky – od 11. dňa 55%.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty