Menu

OMEGA 12.55.00

Ostatné novinky verzie 12.55.00

  • Pri tlači súvahy priebežnej účtovnej závierky v hospodárskom roku 2008/2009 časť SKK, v období od začiatku účtovného obdobia do decembra 2008, program nebude vypĺňať údaje “Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie”.
  • Vo Fakturácii v maloobchodnom predaji bola opravená chyba. Ak bolo zapnuté miniinfo “Položky”, tak pri prechádzaní po zozname predajok program hlásil chybu “Division by zero”.
  • Bola opravená tlač poštových peňažných poukazov typu “U”.
  • V pohyboch na sklade v Ďalších funkciách bola opravená chyba. Po stlačení funkcie “Aktualizuj položky všetkých označených pohybov z dokladov fakturácie” program neprepočítaval príjemky, ale len výdajky.
  • Opravená chyba, keď pri predaji cez “Maloobchodný predaj” na základe odvodených merných jednotiek sa nesprávne zobrazovala celková suma za doklad. Bločik sa na ECR tlačil správne.
  • Opravená chyba v predajkách. Ak bola na partnerovi definovaná zľava, tak pri vložení položky do predajky dochádzalo k jej zdvojeniu. Ak bola vypnutá možnosť zadávania množstva a ceny v samostatnom okne, zľava na partnerovi nebola akceptovaná vôbec.
  • Opravená chyba, ktorá bola pri prechode na EUR. Ak bolo v roku 2008 na analytickom účte 314 alebo 324 účtované v EUR a aj v iných menách, pre túto analytiku sa do nového roka preniesol zostatok s nesprávnym kurzom.
  • Opravené miniinfo v príjemke/výdajke. Pri zvolenej voľbe výpočtu “Základom výpočtu je položková cena s DPH” program nezahrnul vedľajšie náklady.
  • V programe bola opravená chyba, kedy sa strácali rezervácie tovaru z položiek Došlých objednávok (po spustení funkcie “Prepočet zobrazených objednávok”) aj napriek tomu, že v režime účtovania bola označená voľba “Došlá objednávka je zároveň rezerváciou”. Opravený bol aj prenos objednaného množstva do políčka “Rezervované”, v prípade ak bolo automaticky vyplnené objednané množstvo 1. Zároveň bola opravená aj výstupná zostava “Zoznam položiek na objednanie”, do ktorej sa nepreberali všetky potrebné skladové karty.
  • Vo výkaze ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku v hospodárskom roku 2008/2009 časť SKK a v kalendárnom roku 2008, bolo opravené dopĺňanie údajov v prvej časti v stĺpcoch 1 a 2.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty