Menu

OMEGA 19.20.00

Top novinky verzie 19.20.00

>

Uplatňovanie DPH na základe platby

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť.
Program záznamy do Evidencie DPH pridáva automaticky na základe platieb.
Kontrolu dokladov uplatňovaných podľa prijatia platby Vám uľahčí nová tlačová zostava.
>

DPPO a DPFO B za rok 2015 (od verzie 19.10)

DPPO za rok 2015
Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
DPFO typ B za rok 2015
Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.
>

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily? (od verzie 19.00)

Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.
>

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku (od verzie 19.00)

V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:
poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky.

Ostatné novinky verzie 19.20.00

 • Uplatňovanie DPH na základe platby Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
   – Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť.
   – Program záznamy do Evidencie DPH pridáva automaticky na základe platieb.
   – Kontrolu dokladov uplatňovaných podľa prijatia platby Vám uľahčí nová tlačová zostava.
 • V súvislosti so zavedením SEPA štandardov boli do programu doplnené tlačivá prevodných príkazov pre VÚB, ČSOB a Tatrabanku. Zároveň boli upravené tlačivá štandardných prevodných príkazov, aby obsahovali IBAN.
 • Pri importe bankových výpisov vo formáte SEPA XML pre VÚB banku sme upravili triedenie importovaných dokladov tak, aby sa správne prideľovalo číslo dokladu podľa poradia vo výpise.
 • Ak bola vykonaná uzávierka DPH nebolo možné editovať zaradenie dlhodobého majetku. Možnosť editácie zaradenia majetku sme pre tento prípad upravili.
 • V maloobchodnom predaji sa prostredníctvom čítačky čiarových kódov, nesprávne načítal EAN kód, v dôsledku čoho sa nenačítala do bločku správna položka. Pridávanie položiek pomocou čítačky čiarových kódov sme upravili.
 • V programe sme upravili pridávanie položky do príjemky, kde za určitých okolností program naplnil namiesto názvu položky kód nomenklatúry.
 • V prípade, že užívateľ odchádzal z formuláru Skladové karty cez krížik, nebolo možné sa do formuláru vrátiť. Program vypisoval oznam “Tento formulár je už otvorený.” Nedostatok sme odstránili.
 • Od verzie 19.20 je možné do editovateľných výstupných zostáv pridávať do pätičky dokladu ľubovoľný text.
 • V evidencii cenín sme upravili opravovanie nákupu/výdaja cenín. Vo verzii 19.10 nebolo možné dodatočne opravovať údaje na už uložených záznamoch.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty