Menu

Sociálne odvody za marec a máj 2020 môžete zaplatiť do konca roka

#spolutodame   #skrosomdoma

Mimoriadna ekonomická situácia spôsobená pandémiou COVID-19 pretrváva, preto sa vláda rozhodla u zamestnávateľov a SZČO riešiť odvodové zaťaženie, a to posunutím splatnosti sociálneho poistenia.

Kto môže požiadať o odklad odvodov a za akých podmienok

Lehotu na zaplatenie májových sociálnych odvodov si môžu predĺžiť zamestnávatelia, ale aj povinne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO až na koniec tohto roka. Vyplýva to z Nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z.z.

Uplatnenie odkladu odvodov je podmienené poklesom čistého obratu zamestnávateľa a príjmu z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO za mesiac máj  minimálne o 40 %.

Dôležité v tejto súvislosti je aj ďalšie nové Nariadenie vlády SR č. 132/2020 Z.z., podľa ktorého sa do výpočtu poklesu tržieb nezapočítavajú príspevky získané v rámci prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom schválené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Nové termíny splatnosti odvodov

Povinné sociálne poistenie za máj 2020 je pre zamestnávateľa a SZČO po novom splatné 31. decembra 2020. K rovnakému dátumu sa súčasne posunie aj splatnosť marcových odvodov, ktoré boli pôvodne odložené na koniec júla. Aj tieto odvody stačí zaplatiť do 31. decembra tohto roka. Nový termín splatnosti sa však týka len odvodov za zamestnávateľa. Odvody, ktoré platí zamestnanec a do Sociálnej poisťovne ich odvádza zamestnávateľ, treba uhradiť v pôvodných termínoch (za marec v apríli, za máj v júni).

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok na odklad odvodov za marec 2020, ktoré ste už doručili Sociálnej poisťovni, netreba posielať nanovo, aj keď sa splatnosť posunula na koniec roka 2020.

Naopak, nezmenená zostala už posunutá splatnosť odvodov do zdravotnej poisťovne za marec 2020, tieto odvody treba za zamestnávateľa aj za SZČO uhradiť do 31. 7. 2020. Za mesiac máj 2020 nie je možné požiadať o odklad zdravotného poistenia, tzn. je splatné v pôvodnom termíne, teda v júni 2020.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty