Menu

OLYMP 20.41

Top novinky verzie 20.41

>

Legislatíva

Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.

Ostatné novinky verzie 20.41

  • Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 platné pre obdobie od apríla 2020.
  • Na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia bolo zapracované vykazovanie zložky mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii.
  • Dokument Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku je možné vytlačiť pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere a po exporte do Wordu pribudla možnosť editovať resp. doplniť polia v časti 2 a 7.
  • Opravená chyba na Podkladoch pre priznanie finančného príspevku č. 1, 3A, 3B. Program v riadku Celkový vymeriavací základ na SP za všetkých zamestnancov nesprávne uviedol vymeriavací základ v prípade dohodárov s výnimkou na dôchodkové poistenie.
  • Opravená chyba pri oprave zmenového kalendára v prípade, že počet týždňov v cykle je viac ako 9.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty