Menu

Zmeny v Kontrolnom výkaze DPH platné od 1.4.2016

Kontrolný výkaz bol od roku 2014 zavedený ako nástroj v boji proti daňovým podvodom. Povinnosť podávať výkaz majú osoby registrované za platiteľov DPH podľa § 4, § 4a, §5 a §6 zákona. Platiteľ DPH je povinný vo výkaze uvádzať podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach a odpočtoch za príslušné zdaňovacie obdobie – mesiac alebo štvrťrok.

Ako už iste viete, od 1. apríla 2016 nadobúda podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty platnosť nové tlačivo kontrolného výkazu. Konkrétna zmena sa týka oddielu B.3, v ktorom sa v súčasnosti uvádzajú súhrnne údaje zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov. Ide napríklad o doklady z registračných pokladníc, diaľničných známok, dokladov vyhotovených tankovacím automatom, cestovných a parkovacích lístkov, alebo iných dokladov do 100 Eur bez údaju o odberateľovi a jednotkovej cene.

Na novom tlačive kontrolného výkazu bude oddiel B.3 rozdelený na dve časti, a to:

  • B.3.1, v ktorej sa budú uvádzať údaje zo zjednodušených dokladov, ktorých celková hodnota odpočítanej dane nepresiahne sumu 3 000 Eur,
  • B.3.2, v ktorej sa po novom budú uvádzať údaje zo zjednodušených dokladov, ktorých celková hodnota odpočítanej dane bude viac ako 3 000 Eur. V takomto prípade sa budú v tlačive vypĺňať podrobné údaje v členení podľa IČ DPH dodávateľa.

Cieľom zavedenia tejto úpravy je zabrániť daňovým podvodom, z ktorých najväčšie riziko predstavovali doklady uvedené v časti B.3 kontrolného výkazu. Na základe overení finančnej správy sa z daňových kontrol preukázalo, že v účtovníctve dochádzalo napríklad k viacnásobnému odpočítaniu DPH z  tých istých dokladov.

Ste platiteľom DPH a pýtate sa, kedy podať po prvýkrát nový kontrolný výkaz?

  • Ak ste mesačným platiteľom DPH, kontrolný výkaz na novom tlačive podáte prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016, t.j. najneskôr do 25. mája 2016.
  • Ak ste štvrťročným platiteľom DPH, kontrolný výkaz na novom tlačive prvýkrát podáte za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2016, t.j. najneskôr do 25. júla 2016.

To znamená, že za zdaňovacie obdobie január 2016, február 2016, marec 2016 a I. štvrťrok 2016 podávate kontrolný výkaz ešte na starom tlačive.

Uľahčite si prácu, vytvorte a podajte nový kontrolný výkaz pomocou programu ALFA plus. V aktuálnej verzii programu 7.40 je už nové tlačivo výkazu zapracované. Za zdaňovacie obdobie apríl 2016 alebo II. štvrťrok 2016 môžete výkaz automaticky vytvoriť a elektronicky odoslať na finančnú správu.

Pri vytvorení výkazu program skontroluje celkovú hodnotu odpočítanej dane a podľa výslednej sumy doklady v kontrolnom výkaze pridelí do časti B.3.1 alebo B.3.2. Pri účtovaní dokladov od 1. apríla 2016 odporúčame uvádzať partnera priamo na zjednodušených dokladoch v peňažnom denníku. Predídete tým zdĺhavému opravovaniu údajov pri prekročení hodnoty odpočítanej dane vyššej ako 3 000 Eur.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty