Menu
 1. CENKROS
 2. KROS Academy
 3. Program v praxi

Program CENKROS 4 v praxi

Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Čo tak si to rovno vyskúšať? Na školení Program v praxi si zvolenú problematiku osvojíte priamo v CENKROSE 4. Naši konzultanti vás uvedú do témy a na praktických príkladoch sa v programe CENKROS 4 naučíte pracovať oveľa rýchlejšie. Pracujte na počítači v malej skupinke s maximálne deviatimi stavbármi pod dohľadom konzultantov. Školíme v našich zákazníckych centrách.

Vyberte si čo je vám najbližšie. Stačí sa len prihlásiť na zvolenú tému.

Profesionálny rozpočet rýchlo a jednoducho

Naučte sa rýchlo a efektívne spracovať rozpočet a cenovú ponuku v programe CENKROS 4. Čakajú na vás:

 • Základy práce so zákazkou.
 • Orientácia a vyhľadávanie v cenníkovej databáze.
 • Výpočet množstva a spracovanie výkazu výmer.
 • Odčítanie výmer priamo z výkresu (DWG, PDF).
 • Úpravy rozpočtu.
 • Práca s verziami rozpočtu.
 • Úpravy cien, zľavy.
 • Cenová ponuka.
 • Ostatné úpravy.
 • Tlačové výstupy, exporty z programu.
 • Ďalšie hromadné funkcie.

 

Prihlásiť sa

 

Jednoduché importy a exporty – PDF a Excel

Ideálne školenie pre všetkých, ktorí nahrávajú a exportujú zadania a rozpočty vo formátoch PDF a Excel. Ukážeme si:

 • Import rozpočtu alebo zadania z Excelu do programu CENKROS 4
 • Import rozpočtu alebo zadania z iných programov alebo akejkoľvek tabuľky vo formáte .xls (.xlsx)
 • Import rozpočtu/zadania z formátu PDF
 • Hromadné vkladanie položiek priamo do rozpočtu
 • Export Excel Komplet – prevzorcovaný formát
 • Export cien do pôvodného excelovského súboru
 • Export zadania/rozpočtu do formátu PDF

 

Prihlásiť sa

 

Podrobná kalkulácia nákladov, ponuková cena a sledovanie realizácie

Naučte sa vytvoriť ponuku pre investora tak, aby ste uspeli vo výberovom konaní a zároveň neboli v strate. Pozrieme sa na:

 • Import zadania z Excelu
 • Kalkulácia nákladovej ceny
 • Práca s rozbormi
 • Hromadná kalkulácia v oceňovacích podkladoch
 • Kalkulovanie nepriamych nákladov (réžií)
 • Vytvorenie ponukovej ceny pre investora
 • Príprava podkladov pre fakturáciu
 • Tlačové výstupy, export, archivácia a obnova
 • Ďalšie hromadné funkcie

 

Prihlásiť sa

 

Pozrite si aj iné formy vzdelávania pre program CENKROS 4

KROS Academy CENKROS 4

KROS
O nás
Blog
Kontakty