Menu
  1. CENKROS
  2. KROS Academy
  3. Videonávody

Videonávody k programu CENKROS 4

Začiatky nemusia byť vždy ťažké. Najmä, keď v nich nebudete sami. Oprite sa o naše videonávody či je týždeň, víkend alebo sviatok. Zoznámte sa so základnými nastaveniami a funkciami a zjednodušte si prácu v programe.

Zoznámte sa s programom

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4
Spoznajte CENKROS 4 zblízka. V bezplatnom online webinári vám konzultanti z HOTLINE ukážu všetky šikovné funkcie programu a zodpovedia zvedavé otázky.

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4

Ovládanie CENKROS 4
Všetky funkcie v programe CENKROS 4 sú prehľadne zotriedené do záložiek podľa ich významu. Najčastejšie používané funkcie si môžete pridať do rýchl...

Ovládanie CENKROS 4

Tvorba rozpočtu pomocou cenníka

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi
Od cenovej úrovne 2020/01 prinášame v cenníkovej databáze novú navigáciu Kompletné zobrazenie, ktorá okrem komerčných položiek obsahuje aj tzv. Sme...

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Orientácia v cenníkoch
V CENKROSE vás čaká nové usporiadanie databázových položiek, vďaka ktorému bude vaša práca ešte efektívnejšia. Pozrite si vo videonávode, ako vám n...

Orientácia v cenníkoch

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch
Pozrite si nový jednoduchší spôsob vyhľadávania položiek v databáze v programe CENKROS 4. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia priamo v okne cenníkove...

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online
Pozrite sa na novinku verzie CENKROS 4, vďaka ktorej už nemusíte cenníky výrobcov a predajcov sťahovať do počítača. Materiály online sú zobrazované...

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov
Pozrite si nový jednoduchší spôsob vyhľadávania položiek v databáze v programe CENKROS 4. Pri vyhľadávaní položiek podľa popisu sa zobrazia všetky ...

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov

Práca s cenníkmi podľa profesií
Cenníková databáza bola rozšírená okrem navigácie Zoznam položiek aj o nové navigácie podporujúce prácu s vybranými profesiami. Nájdete v nej navig...

Práca s cenníkmi podľa profesií

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch
Pozrite si nové vyhľadávanie, ktoré vám ušetrí kopec času pri práci s položkami v cenníkovej databáze v programe CENKROS 4.

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch

Import zadaní a rozpočtov z Excelu a PDF

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4
Pozrite si, ako vám program CENKROS 4 môže pomôcť s importom z Excelu či PDF. Automaticky rozozná položky a nastaví náhľadu importovaných položiek....

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP
Koniec zložitým importom. Od verzie 2019/I môžete importovať podporované formáty súborov jednoduchým potiahnutím z vášho počítača do zoznamu zákazi...

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Automatický import cenovej ponuky
Ak ste investor a dostanete od svojho dodávateľa cenovú ponuku vytvorenú v CENKROS 4, môžete si rozpočty celej stavby automaticky naimportovať z PD...

Automatický import cenovej ponuky

Práca s rozpočtom

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi
Chceli by ste si prispôsobiť zobrazované údaje v tabuľkách v programe CENKOS 4? Teraz to je ešte jednoduchšie. Pozrite si, ako si upravíte vzhľad t...

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi

Presun položiek v rámci rozpočtu
Upravte si rozpočet podľa potrieb. Pozrite si, ako jednoducho presuniete označené položky alebo stavebné diele s položkami na iné miesto v rozpočte.

Presun položiek v rámci rozpočtu

Sumarizačné informácie z rozpočtu
Členenie nákladov v programe CENKROS 4 je prehľadnejšie a čitateľnejšie. Pozrite si, ako v programe CENKROS 4 v jednoduchom grafe zistíte podiely c...

Sumarizačné informácie z rozpočtu

Porovnanie cien s cenníkom
Chcete si rozpočet od svojho dodávateľa porovnať s cenníkovou databázou? Alebo ste si vykalkulovali vlastné ceny a chcete ich porovnať s aktuálnym ...

Porovnanie cien s cenníkom

Aktualizácia rozpočtu (ceny, rozbory položiek, hmotnosti)

Dodatočná aktualizácia –  parametre aktualizácie
Potrebujete aktualizovať položky? Pozrite si vo videonávode, aké sú nové možnosti doplnenia údajov pri dodatočnej aktualizácii položiek.

Dodatočná aktualizácia – parametre aktualizácie

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky
Pozrite si výsledok aktualizácie položiek cenníkovou databázou. Od novej verzii CENKROS 4 vám program zobrazí Protokol aktualizácie, ktorý obsahuje...

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek
V zákazkách sa môžete stretnúť s položkami, ktorých kódy sú rovnaké ako v cenníkovej databáze, ale ich popis alebo MJ boli zmenené. Pozrite sa, ako...

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom
V zákazkách sa môžete stretnúť s položkami, ktorých kódy sú rovnaké ako v cenníkovej databáze, ale ich popis alebo MJ boli zmenené. Pozrite sa, ako...

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom

Dodatočná aktualizácia materiálmi online
Pozrite sa bližšie na novinku programu CENKROS 4. V novej verzii môžete využívať novú databázu Materiály online, ktorá je aktualizovaná výrobcami a...

Dodatočná aktualizácia materiálmi online

Výstupy z CENKROS 4

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy
Potrebujete upraviť ceny zákaziek o zľavu a predložiť ich svojim zákazníkom na schválenie? S CENKROSOM 4 môžete pripravovať cenovú ponuky bez toho,...

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu
Radi počúvame našich zákazníkov. Na základe vašich pripomienok z praxe nájdete v CENKROSE 4 od verzie 2019/I nový formát Excel Komplet, ktorý zluču...

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu

Porovnania rozpočtov a kontrola

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou
Chcete rýchlo porovnať ceny položiek aktuálneho rozpočtu s cenami iného rozpočtu? Využite vylepšenú funkciu Porovnanie cien. Pozrite si, ako na to.

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou

Porovnanie dvoch zákaziek
Počas prípravy a realizácie stavieb sa stáva, že rôznymi úpravami vznikne nová verzia rozpočtu. S novou funkciou Porovnanie zákaziek rýchlo zistíte...

Porovnanie dvoch zákaziek

Kontrola dodatkov
Počas realizácie stavby sa stáva, že vznikne nová požiadavka na práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvného rozpočtu. Nová funkcia Kontrola dodatkov vám...

Kontrola dodatkov

Čerpanie rozpočtu počas realizácie

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry
Evidenciu výkonov na zmluvnom rozpočte bolo doteraz možné exportovať a sledovať len za každý objekt samostatne. Verzia 2020/I umožňuje vyexportovať...

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Čerpanie – Evidencia menej prác
Pre evidenciu prác, ktoré boli zrealizované v menšom rozsahu oproti pôvodnej dohode s investorom, môžete v splátkach čerpanie vyčistiť, tzv. menej ...

Čerpanie – Evidencia menej prác

Kontrola dodatkov
Počas realizácie stavby sa stáva, že vznikne nová požiadavka na práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvného rozpočtu. Nová funkcia Kontrola dodatkov vám...

Kontrola dodatkov

Ďalšie triky

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu
Ak pri tvorbe výkazu výmer využívate figúry, v CENKROSE 4 sa po novom k spôsobu výpočtu figúry a jej použitiu v položkách rozpočtu dostanete jednod...

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Práca na dvoch monitoroch
Zjednodušili sme prácu s viacerými zákazkami a databázami. Pozrite si, ako si ich môžete otvoriť na samostatných záložkách a prechádzať medzi nimi ...

Práca na dvoch monitoroch

Krok späť po aktualizácií zákazky
Použili ste niekedy pri aktualizácii zákazky nesprávnu cenníkovú databázu alebo ste omylom prepísali údaje na položke? V takýchto prípadoch pomôže ...

Krok späť po aktualizácií zákazky

Kontrola rozpočtu
Kontrolu rozpočtu v CENKROSE 4 môžete využiť už aj v Prehľade stavby. Na jenom mieste tak môžete skontrolovať rozpočty celej stavby. Pozrite si, ak...

Kontrola rozpočtu

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu
Pozrite si v programe CENKROS 4 nový pohľad, pomocou ktorého sa materiály zotriedia podľa výrobcu, predajcu a okrem kódu položky uvidíte aj katalóg...

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu

Info KROS
Aktuálne informácie o novinkách a tipy na prácu s programom CENKROS 4 si môžete prečítať už aj priamo v programe prostredníctvom Infospráv. Pozrite...

Info KROS

KROS
O nás
Blog
Kontakty