Menu


 const hladam = 'nova praca';

 if (som_vyvojar) {
  scrolluj_dole();
 } else {
  odporuc();
 } 

 // Angular, .NET, Azure, DevOps
Azure Devops
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta content="Softvérové riešenia pre malých aj veľkých podnikateľov" name="description">
 <title>Developer wanted</title>
</head>

<body>

 <script>
  const offer = [
   'Technologická výzva',
   'Sloboda', 
   'Samovzdelávanie', 
   'Rozvoj ', 
   'Tímová práca', 
   'Prototypovanie', 
   'Overovanie', 
   'Agilita'
  ];
 </script>

 <h3>Náplň práce</h3>
 <ul>
  <li>vývoj</li>
  <li>testovanie</li>
  <li>code review</li>
  <li>tímové mítingy</li>
  <li>vzdelávanie</li>
 </ul>

 <h3>Systém práce</h3>
 <ul>
  <li>SCRUM</li>
  <li>plánovanie</li>
  <li>stand upy</li>
  <li>retrospektívy</li>
  <li>office/home office</li>
 </ul>

 <h3>Na čom robíme</h3>
 <ul>
  <li>nová webová platforma</li>
  <li>mikroslužby</li>
  <li>cloudové technológie</li>
  <li>DevOps</li>
  <li>backend/frontend/full stack</li>
 </ul>

 <script>
  const benefits = [
   'home office', 
   'dovolenka navyše', 
   'sick day', 
   'vzdelávanie', 
   'teambuildingy', 
   'kafetéria', 
   'pitný režim', 
   'príspevky pre deti'
  ];
  
  let salary = function(experience) {
   if (experience < 1) return 1300;
   return 'Dohodneme sa';
  } 
 </script>

 <footer>
  KROS a.s.
 </footer>

</body>
</html> 
< / >
Contact us

  KROS a. s. spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riešenie požiadavky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti požiadavky a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty