Menu

Všeobecné podmienky Balíkov služieb

Balík služieb platí pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok. Ak nemáte platný žiadny Balík skužieb, môžete program aj naďalej používať, ale dočasne ho nemôžete aktualizovať, rozširovať ani využívať služby HOTLINE ani využívať bonusové funkcie v programe.

Balík služieb pri kúpe programu

Pri kúpe programu získate Balík služieb zadarmo vo vybranom variante (MINI na 12 mesiacov, ŠTANDARD na 9 mesiacov alebo PRÉMIUM na 6 mesiacov). Pri prechode na vyšší Balík služieb sa neodpočítava nespotrebovaná časť Balíka služieb získaného zadarmo.

Balík služieb pri obnove programu

Balík služieb získate pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok (4 za sebou nasledujúce kalendárne kvartály). Do týchto kvartálov sa zahŕňa aj kvartál, v ktorom si Balík služieb obnovujete.

Prechod na vyšší Balík služieb

V priebehu platnosti Balíka služieb si môžete zakúpiť služby vyššieho Balíka sužieb  (z MINI na ŠTANDARD alebo PRÉMIUM, zo ŠTANDARD na PRÉMIUM). Cena služby je uvedená v cenníku Balíkov služieb.

Pri prechode z MINI na balík ŠTANDARD alebo PRÉMIUM vám odpočítame alikvotnú nespotrebovanú časť zakúpenej služby HOTLINE plus.

Všetky výhody vyššieho Balíka služieb môžete čerpať ihneď po spracovaní úhrady.

Balík služieb pri prenájme programu

Program spolu s Balíkom služieb si môžete prenajať na 3 alebo 12 mesiacov. V cene prenájmu programu je zahrnutý aj Balík služieb. Výsledná suma za 1 mesiac prenájmu  je súčtom ceny vypočítanej ako percento z ceny zostavy programu plus pevnej ceny za služby Balíka služieb.

Prechod na vyšší Balík služieb pri prenájme programu

Prejsť  na vyšší Balík služieb je možné až pri obnove prenájmu na nasledujúce obdobie.

Čerpanie služieb

Produkty a služby zahrnuté v balíkoch ŠTANDARD a PRÉMIUM je možné čerpať v KROS účte alebo telefonicky na čísle 041/707 10 70.

Čerpanie benefitov z vyšších Balíkov služieb je pri novej kúpe rovnaké, ako pri obnovení.

Výhody Vášho Balíka služieb môžete čerpať počas doby jeho platnosti.

V KROS účte vždy uvidíte aktuálny stav vášho čerpania bonusov a výhod.

Čerpanie benefitov z Balíkov služieb ŠTANDARD a PRÉMIUM je pri prenájme programu možné do 1 roka od dňa zaplatenia prvého prenájmu.

 

 

KROS
O nás
Blog
Kontakty