Menu

Kde nájdem v programe hodnotenie podľa novej vyhlášky?

  • Hodnotenie podľa novej vyhlášky MS SR č.213/2017 sa nachádza len v novej verzii HYPO 15.61
  • Pozemkoch nájdete pod zoznamom parciel rozbaľovacie menu Hodnotenie, v ktorom si vyberiete vyhlášku č. 213/2017.

  • Pozor! Ak vytvárate nový posudok s použitím staršieho posudku, nezabudnite pre každý pozemok vybrať Vyhlášku č. 213/2017. Program ju nezvolí automaticky.
  • Aktualizované koeficienty polohovej diferenciácie sa nachádzajú v karte Koeficienty. Pri každom koeficiente je potrebné kliknúť na tlačítko lupy , aby sa Vám do tabuľky okrem hodnôt preniesol aj popis vybranej kategórie.

KROS
Copy link