Menu
  1. Indexy cien

Indexy CENEKON

Majte prehľad v neštandardných výkyvoch cien. S Indexami vývoja cien CENEKON sa budete vyznať aj v mimoriadnych nárastoch a poklesoch cien stavebných prác a materiálov. Potrebujete indexy za staršie obdobia? Využite Indexy ŠÚ SR prepočítané CENEKONOM.

Mám záujem

Prečo prinášame Indexy?

 

Čoraz častejšie sa stretávame s požiadavkou na cenové indexy stavebných prác a materiálov. Dopyt ovplyvňujú mimoriadne nárasty a poklesy cien vybraných stavebných materiálov v rokoch 2021/2022 pretrvávajúce dodnes i vysoká inflácia. Z týchto dôvodov sme pre vás pripravili Indexy vývoja cien CENEKON zvlášť pre stavebné práce a stavebné materiály od roku 2018.

Indexy vývoja cien CENEKON

Indexy sú kalkulované z orientačných cien databázy CENEKON. Vyjadrujú ceny za jednotlivé polroky od roku 2018 do aktuálnej cenovej úrovne.

Viac info

Indexy ŠÚ SR prepočítané CENEKONOM

Vychádzajú z Indexov cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb, ktoré vydáva v štvrťročnom intervale ŠÚ SR.

Viac info

Ako využiť indexy?

Ako podklad pre objektivizáciu ceny počas výstavby

Napríklad, ak oproti zmluvnej cene došlo k nárastu ceny, ktorá nie je na bežnej úrovni inflácie a je potrebné cenu navýšiť. 

Ako informáciu o zmenách cien a aktuálnej cene

Aby ste mali prehľad, aké sú pohyby cien v čase a aktuálne ceny stavebných prác a materiálov. 

Ako nástroj pre aktualizáciu ceny budúcej investície

Napríklad, developer má cenu plánovanej investície z roku 2021, ale samotná súťaž prebehne až v roku 2023. Cenu je potrebné aktualizovať pre nové určenie výšky svojich nákladov a správne vyhodnotenie cenových ponúk.

Ako prepočet ceny stavby

Pomocou indexov ŠÚ SR prepočítaných CENEKONOM viete prerátať cenu takmer každej stavby v akejkoľvek cenovej úrovni od roku 1993 po aktuálny štvrťrok.

Ako odhad hodnoty stavebných prác

Indexy ŠÚ SR prepočítané CENEKONOM sú tiež využívané v súdnoznaleckých posudkoch a sú všeobecne akceptované v súdnych sporoch.

Čo sú Indexy vývoja cien CENEKON

 

Indexy sú kalkulované z orientačných cien databázy CENEKON. Vyjadrujú zmenu ceny za jednotlivé polroky od roku 2018 do aktuálnej cenovej úrovne. K dispozíciu sú indexy stavebných materiálov (v členení „Cenová sústava CENEKON“ – Cenník materiálov) ako aj indexy stavebných konštrukcií a prác (v členení „cenníkov TSKP“ – Cenník prác).

Konkrétne indexy dostanete formou PDF protokolu s hlavičkou CENEKON, ktorý obsahuje tabuľku s indexami a potrebné doplňujúce údaje. Vyberte si pre Vás vhodný typ protokolu:

Čo sú Indexy ŠÚ SR prepočítané CENEKONOM?

Tieto indexy vychádzajú z Indexov cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb, ktoré vydáva v štvrťročnom intervale ŠÚ SR. Výhodou verzie prepočítanej CENEKONOM je, že indexy sú spracované od roku 1993 až po súčasné obdobie definované aktuálnym štvrťrokom. Takýmto kumulatívnym spôsobom nie sú indexy na stránke ŠÚ SR dostupné.

Objednávka


Pre viac informácii o vývoji indexov cien nás kontaktujte na tel. č.: +421 (0)2 / 62 80 10 92, alebo e-mailom na cenekon@cenekon.sk

Novinky zo stavebníctva

Ako vidíme v KROSE digitalizáciu stavebníctva?

Ako vidíme v KROSE digitalizáciu stavebníctva?

Digitalizácia stavebníctva je v poslednom čase čoraz viac skloňovaná téma. Prispela k tomu najmä nová legislatíva, celkový vývoj technológií aj nové možnosti práce. To, že nám môže výrazne zjednodušiť život, si uvedomujeme aj v KROSE. Aký prínos pre nás má...

Nové funkcie v programe CENKROS 4

Nové funkcie v programe CENKROS 4

Letná verzia programu CENKROS 4 vám okrem novej databázy CENEKON prináša aj dve nové užitočné funkcie, s ktorými dokážete ušetriť množstvo času.Dohľadanie práce podľa materiálu Vytváranie rozpočtu v softvéri CENKROS 4 prebieha hlavne výberom a zápisom položky práce a...

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

  • 041/707 10 31
  • cenkros@kros.sk

Bratislava

  • 02/68 20 82 31
  • cenkros.ba@kros.sk

Košice

  • 055/633 98 71
  • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

  • 053/429 76 31
  • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty