Menu

Študentský certifikát CENKROS 4

Získajte dobrý „flek“ hneď po skončení školy alebo začnite rovno podnikať v oblasti stavebníctva. Vďaka certifikátu pre študenta k programu CENKROS 4 zvýšite svoju cenu na trhu práce.

Prečo má certifikát takú pridanú hodnotu?

Získajú ho iba tí študenti, ktorí sú skutočne najšikovnejší a preukážu zručnosti v oblasti tvorby stavebných rozpočtov, pri práci s programom CENKROS 4 a používaní našich online riešení.

Okrem nadobudnutých vedomostí a dokumentu o úspešnom absolvovaní skúšky získate aj bonus pri prvom zakúpení programu CENKROS 4 v budúcnosti. Certifikát je štandardne spoplatnený sumou 12 € s DPH, avšak v školskom roku 2021/2022 ho kvôli mimoriadnej situácii prinášame úplne bezplatne.

Ako sa zapojiť?

  1. Pre získanie certifikátu musí mať vaša škola podpísanú Licenčnú zmluvu so všeobecnými alebo osobitnými podmienkami na používanie programu CENKROS 4.
  2. Skúšky sa môže zúčastniť len študent/absolvent štvrtého ročníka na danej škole. Certifikát získa len ten študent, ktorý splní všetky podmienky pre získanie certifikátu.
  3. O skúšky musí požiadať vyučujúci pedagóg. Stačí, aby nám na e-mailovú adresu cenkros@kros.sk (s predmetom správy „Záujem o certifikát CENKROS 4 pre študenta“) zaslal mená študentov, ktorí majú záujem o skúšku spolu s ich kontaktnými údajmi (e-mail, telefónne číslo).
  4. V priebehu niekoľkých dní pošleme pokyny pre študentov ku skúškam, ktoré prebiehajú online formou alebo formou testu na škole (záleží od obdobia, v ktorom sa o test požiada).

 

Kontakt na zodpovednú osobu

Michal Mrmus

0905 315 591 | michal.mrmus@kros.sk

KROS
O nás
Blog
Kontakty