Menu

ALFA plus 6.50.00

Top novinky verzie 6.50.00

>

Legislatívna zmena dlhodobého majetku (od verzie 6.50)

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

>

Prepojenie e-shopu súčtovníctvom a skladom (od verzie 6.50)

Ak plánujete predávať svoje produkty cez internet, od novej verzie programu máte možnosť vytvoriť si vlastný e-shop. V programe Alfa plus môžete jednoducho vytvoriť a hromadne zaúčtovať faktúry z objednávok e-shopu a aktualizovať stav na sklade. Ak už e-shop máte, od novej verzie ho takisto môžete prepojiť s programom ALFA plus. Pre viac informácií kliknite tu.

>

Automatické generovanie záväzkov (od verzie 6.50)

Zapracovali sme novú funkciu pre pohodlné evidovanie pravidelne sa opakujúcich platieb. Vprípade platieb za energie môžete využiť aj vzory pre zaevidovanie faktúry na preplatok, príp. nedoplatok.

Ostatné novinky verzie 6.50.00

 • Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu. Po nainštalovaní novej verzie program vykoná väčšinu týchto zmien automaticky.
 • Od 01.01.2015 môžu byť výdavky súvisiace s využívaním majetku aj na osobnú potrebu daňovníka uplatnené iba v paušálnej výške. V novej verzii programu nájdete vzor pre zaúčtovanie takýchto výdavkov v peňažnom denníku a v záväzkoch.
 • Aby boli prevodné príkazy akceptované bankou, zapracovali sme tlačivá príkazov na úhradu vo formáte SEPA.
 • V súvislosti so zmenou tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel sme doplnili číselník vozidiel o nové údaje potrebné k jeho vyhotoveniu.
 • Ak plánujete predávať svoje produkty cez internet, v novej verzii programu máte možnosť vytvoriť si vlastný e-shop. V programe ALFA plus môžete jednoducho vyhotoviť a hromadne zaúčtovať faktúry z objednávok e-shopu a aktualizovať stav na sklade. Ak už e-shop máte, od novej verzie ho rovnako môžete prepojiť s programom ALFA plus.
 • Do programu sme dopracovali vzory bežných účtovných prípadov, vďaka ktorým budete účtovať rýchlo a legislatívne správne.
 • Zapracovali sme novú funkciu pre pohodlné evidovanie pravidelne sa opakujúcich platieb. V prípade platieb za energie môžete využiť aj vzory pre zaevidovanie faktúry na preplatok, príp. nedoplatok.
 • Od novej verzie už nemusíte pri vystavovaní faktúry občanovi myslieť na správne nastavenie oddielu KV DPH. Ak partner nemá zadané IČO, program automaticky nastaví oddiel KV DPH – D2.
 • Upravili sme funkciu pre účtovanie 80 % paušálnych výdavkov. Odteraz môžu jednoducho zaúčtovať výdavky na pohonné látky aj osoby registrované pre daň podľa § 7, 7a a firmy, ktoré vedú daňovú evidenciu.
 • Informáciu o predbežnej výške dane z príjmov môžete pre svojich zákazníkov už vytlačiť prostredníctvom prehľadnej tlačovej zostavy.
 • Aby bolo Vaše účtovníctvo ešte prehľadnejšie, dopracovali sme novú tlačovú zostavu pokladničných dokladov, ktorá obsahuje priestor pre nalepenie bločku.
 • Bola opravená chyba v prehľade o príjmoch a výdavkoch, keď za určitých okolností nesúhlasila suma v stĺpci Zaplatená DPH alebo Prijatá DPH.
 • V programe bola opravená chyba, keď po prechode do nového roka nesúhlasil začiatočný stav záväzkov. Rozdiel vznikal iba v prípade, ak sa v evidencii záväzkov nachádzal záväzok s typom dokladu Sociálny fond – Tvorba sociálneho fondu.
 • Bola opravená chyba pri vytváraní faktúry kópiou z iného dokladu, keď program nedoplnil variabilný symbol.
 • Bola opravená chyba, keď sa v tlačových zostavách uvádzalo IČ DPH partnera nesprávne s medzerou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty