Menu

ALFA plus 7.20.00

Top novinky verzie 7.20.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 7.10)

V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2015. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.

>

Legislatívna zmena DPH (od verzie 7.00)

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

>

Legislatívna zmena dlhodobého majetku (od verzie 6.50)

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

Ostatné novinky verzie 7.20.00

  • Údaje v kontrolnom výkaze sú upravené aj pre platiteľov DPH, ktorí sa rozhodli pre osobitný režim uplatňovania dane. Od novej verzie môžu všetci platitelia DPH vyhotoviť Kontrolný výkaz.
  • Ak dodávateľ uplatňuje DPH na základe platby, túto informáciu je možné poznačiť priamo v číselníku partnerov. Takéto nastavenie uľahčí evidovanie došlých faktúr.
  • Pre jednoduchšiu kontrolu dokladov v evidencii DPH pribudla informácia, či bol záznam evidencie DPH vytvorený z úhrady pohľadávky alebo záväzku, pri ktorom sa uplatňuje DPH na základe platby a tiež číslo dokladu z peňažného denníka.
  • Od 01.02.2016 už nie je potrebné pre zrealizovanie SEPA platby uvádzať BIC kód. V súvislosti s tým sme aktualizovali tlačivo štandardného prevodného príkazu a prevodného príkazu pre ČSOB.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty