Menu

OLYMP 16.12

Top novinky verzie 16.12

>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2016:

nová výška max. DVZ pre náhradu príjmu počas PN

výpočet mzdy a vykazovanie zamestnancov s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutých okresov

zohľadňovanie príjmu starostov a primátorov pri tvorbe sociálneho fondu 

>

Aktualizované dokumenty a exporty pre DÚ:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2016

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO na rok 2016

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2015

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Ostatné novinky verzie 16.12

  • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Tatrabanku (Dokumenty – Prevodné príkazy).
  • Upravený Štandardný prevodný príkaz a Štandardný prevodný príkaz s príjemcom (Dokumenty – Prevodné príkazy) tak, aby sa v nich neuvádzal BIC kód.
  • Upravená chyba na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia, kedy program mohol v špecifických prípadoch nesprávne uvádzať kal. dní vylúč. dôb a to v prípade, že začiatok PN / OČR po 11. dni (tzn. ZM_N03 alebo N22) začala 2., 4., 6., 9. alebo 11. dňa v mesiaci a trvá až do konca mesiaca prípadne ešte dlhšie. Chyba sa mohla prejaviť pri tlači / exporte ELDP od verzie 16.10.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty