Menu

ALFA plus 9.50.00

Top novinky verzie 9.50.00

>

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH (od verzie 9.50)

Ak ste neplatiteľ DPH, program bude sledovať výšku obratu a upozorní vás na potrebu registrácie za platiteľa DPH.
>

Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH (od verzie 9.30)

Evidujete záväzky s tuzemským prenosom daňovej povinnosti a inou sadzbou DPH? V novej verzii zaevidujete takýto typ záväzku použitím nového typu dokladu Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH.
>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 9.20)

V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2017. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.
>

Nové tlačivo daňového priznania k DPH (od verzie 9.10)

Už za január 2018 je potrebné Daňové priznanie k DPH podať na novom tlačive. Môžete ho jednoducho podať elektronicky alebo vytlačiť na platnom formulári.

Ostatné novinky verzie 9.50.00

  • Zapracovali sme nové sadzby stravného platné od 1.6.2018.
  • Ak ste neplatiteľ DPH, program bude sledovať výšku obratu a upozorní vás na potrebu registrácie za platiteľa DPH.
  • Odteraz si na dokladoch peňažného denníka môžete prednastaviť meno osoby, ktorá doklad schvaľuje.
  • Rozúčtovanie výdavkov do osobnej potreby už môžete použiť aj v prípade záväzku s viacerými sadzbami DPH.
  • Pre faktúry s prenosom daňovej povinnosti bola upravená tlačová zostava.
  • Ak bol na faktúre s prenosom daňovej povinnosti nastavený spôsob výpočtu podľa ECR, výdajka zo skladu sa nevytvorila v správnej sadzbe DPH, čo ovplyvnilo nesprávny výpočet zisku z predaja. Uvedené sme opravili.
  • Opravili sme chybu v prehľade pohľadávok a záväzkov pri zobrazovaní dokladov po splatnosti „Menej ako“.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty