Menu

Nová odvodová úľava a zvýšenie životného minima

Na novú legislatívnu verziu programu OLYMP 18.50 sa môžete tešiť už začiatkom júla. Čo prinesie legislatíva zamestnávateľom a čo zamestnancom?

Životné minimum

Od 1. 7. 2018 sa zvyšuje suma životného minima. Starú hodnotu, vystrieda nová suma 205,07 €. Zvýšenie životného minima sa prejaví pri výpočte nepostihnuteľných súm na exekúcie.

Odvodová úľava pre dôchodcov

Od 1. júla 2018 si dôchodcovia, ktorí pracujú na dohody prilepšia. Štát totiž zaviedol odvodovú úľavu. Ide o výnimku z dôchodkové poistenia do výšky 200 €. O odvodovú úľavu môže požiadať len poberateľstarobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý zároveň dovŕšil dôchodkový vek, či invalidného výsluhového dôchodku , písomne prostredníctvom dokumentu Oznámenie a čestné vyhlásenie.

Znamená to, že ak dôchodca zarobí menej ako 200 €, nebude platiť žiadne odvody. Odvody zaplatí len zamestnávateľ (úrazové a garančné poistenie). Ak zarobí viac ako 200 €, odvody zaplatí len z rozdielu svojej mzdy a odvodovej úľavy. Túto úľavu si môže uplatniť len na jednu dohodu.

Nové kódy na prihlasovanie

V súvislosti s odvodovou úľavou pre dôchodcov Sociálna poisťovňa vydala nové kódy na prihlasovaniedôchodcov. Podľa nich budeme rozoznávať pravidelnosť vyplácania príjmu, to či si dôchodca uplatní úľavu na dôchodkové poistenie a či prekročí hraničný príjem.

Netreba sa obávať situácie z roku 2013, kedy sme hromadne všetkých dohodárov odhlasovali a nanovo prihlasovali. Ak si bude chcieť dôchodca uplatniť výnimku, zamestnávateľ urobí 
k 30. 6. 2018 len odhlášku z dôchodkového poistenia z existujúcej dohody.

Dokument Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch dostalo nový šat. Z dôvodu zavedenia odvodovo a daňovo zvýhodnených odmien (tzv. 13. a 14. plat) bolo vydané nové tlačivo.

Čo ďalšie nájdete v Olympe 18.50?

Nový výpočet odvodov pre predčasne starobných dôchodcov pracujúcich na dohodu, nové tlačivá na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia pre študentov a dôchodcov, novú štruktúru exportu registračných listov a mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty