Menu

CENKROS 4 2020/I

Top novinky verzie 2020/I

>

Nový predpis pre evidenciu výkonov

 • Vytvorili sme nový predpis na prenos výkonov.
 • Okrem údajov zo zmluvy a aktuálnych výkonov v ňom vidno aj informáciu o tom, aká časť zákazky už bola realizovaná a aký je zostatok.
 • Tieto náležitosti obsahuje aj predpis na evidenciu výkonov voči investorovi (čerpanie), aj predpis na evidenciu výkonov subdodávateľov (výrobná faktúra).
>

Evidencia výkonov od subdodávateľov

 • Výkony od subdodávateľov je možné importovať do výrobnej faktúry.
 • Evidenciu výkonov vo vzťahu k investorovi máte teraz na jednom mieste spolu s výkonmi subdodávateľov.
>

Smerné položky

 • Vytvorili viac ako 25 000 smerných položiek bez názvov výrobcov.
 • Pri verejných zákazkách teraz nemusíte z popisov položiek prácne vymazávať názvy výrobcov.
 • Komerčné varianty týchto položiek nájdete v databáze priamo pod príslušnými smernými položkami.
>

Prehliadač 2D výkresov

 • Výkresy vo formátoch PDF a DWG je možné nahrať do cloudového úložiska KROSbuild.
 • Výkresovú dokumentáciu máte teda vždy poruke, výkresy môžete prezerať, zdieľať a vykonávať v nich jednoduché merania.
>

Pokročilé zdieľanie v KROSbuild

 • V cloudovom úložisku KROSbuild je už možné okrem zdieľania celého projektu zdieľať aj jednotlivé súbory, či adresáre.
 • Pomocou práv zdieľania (na čítanie/spolupracovník) môžete ovplyvniť úroveň prístupu osoby k dokumentom. Napríklad iba spolupracovníci dokážu nahrávať súbory do zdieľaných adresárov alebo prenášať ceny z CENKROS 4 do modelu.
 • O zdieľaní sú dotknuté osoby notifikované e-mailom.

Ostatné novinky verzie 2020/I

 • Rýchly prístup k figúram – k figúram sa rýchlo dostanete priamo z výkazu výmer kliknutím na vybranú figúru. Zobrazí sa okno, v ktorom dokážete figúru rýchlo zmeniť alebo doplniť a zobraziť položky, v ktorých je figúra použitá.
 • Export Excel Komplet s výkazom výmer už obsahuje aj záložku so zoznamom figúr.
 • KROSbuild – pri oceňovaní BIM modelu sa už položkám automaticky vytvárajú výkazy výmer s figúrami. Z figúry sa dá kliknutím nastaviť priamo na konkrétny prvok modelu.
 • KROSbuild – doplnili sme možnosť vytvárať rezy modelu.
 • Do hromadnej tlače sme doplnili možnosť tlačiť súhrnný list.
 • Do zoznamu zákaziek sme doplnili farebné príznaky pre typy stavieb TSP a BIM, aby sa dali rýchlo rozoznať.
 • Do rozpočtu sme doplnili pohľad Prehľad BIM rozpočtu. Obsahuje položky zoskupené podľa kódu (vidno sumárne množstvá rovnakých položiek), informáciu o podlaží a názov BIM prvku, ktorý daná položka oceňuje.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty