Menu

CENKROS 4 2021/II

Top novinky verzie 2021/II

>

Cenníková databáza CENEKON

 • Reaguje na enormný nárast cien materiálov, hlavne dreva, ocele, polystyrénu a ďalších
 • Dochádza k miernemu zvýšeniu cien aj z dôvodu zvyšovania ceny práce
 • Dopracované technológie pre anhydritové a cementové potery, TZB a inžinierske siete
 • Doplnený sortiment zvislých dopravných značiek podľa vyhlášky
 • Spolu viac ako 1 600 nových položiek prác a 9 000 nových materiálov
 • Materiály online s viac ako 700 000 položkami
>

Priebeh výstavby - Zapracované pripomienky od Vás

 • Zamykanie období vlastníkom projektu
 • Podrobnosti k položke s možnosťou vloženia textu
 • Editovateľné Podrobnosti o projekte ako názov,objednávateľ, zhotoviteľ a ďalšie
 • Aktualizácia položiek Priebehu výstavby podľa rozpočtu
 • Výmaz objektov a položiek
 • Lepšiu orientáciu v tabuľke pomocou pohľadov, filtrovania a vyhľadávania položiek
 • Ďalšie optimalizácie a drobné vylepšenia

Zmeny počas výstavby – Pripravujeme v priebehu leta

Máloktorá stavba sa zaobíde bez zmien počas realizácie. S pripravovaným riešením budete mať zmeny na stavbe pod kontrolou a v ktoromkoľvek okamihu jednoducho pripravíte prehľad pre investora.
>

Môžete sa tešiť na

 • Jasné odlíšenie zmenových listov a dodatkov od zmluvného rozpočtu
 • Prehľadnú evidenciu schválených a neschválených dodatkov/zmien na stavbe
 • Vykázanie zmien pre investora na par klikov kedykoľvek počas realizácie
 • Vždy viditeľný dopad zmien na zmluvnú cenu rozpočtu a cenu rozpočtu po zmenách
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty