Menu

Čo vás najviac páli na HOTLINE?

Potrebujete odoslať šéfovi e-mailom prehľad ceny práce a chcete si byť istí, že sa k dôverným údajom nedostane nikto iný? Ako si poradiť so zaúčtovaním odvodov SZČO, aby údaje boli doplnené do odvodovej kalkulačky aj daňového priznania? Ako zaevidovať došlú faktúru s prenosom daňovej povinnosti? Aj týmto otázkam sa budeme venovať na vychýrenej krosáckej akcii Dni otvorených dverí.

Už čoskoro to vypukne

Brány KROSU sa pre verejnosť otvoria 22. mája 2018 a zo vzájomnej spoločnosti sa budeme tešiť až do 30. mája. Počas Dní otvorených dverí môžete s nami prísť podebatovať do všetkých zákazníckych centier po celom Slovensku od 7:30 do 16:30.

Ochutnávka ekonomických tém

Okrem konzultácii k našim programom a ich predvedení pre vás pripravujeme i školenia na horúce odborné témy. Zaujímať by vás mohli napríklad zmeny v Zákonníku práce od mája 2018 či zmeny v povinnej ekonomickej komunikácií od júla 2018. Posvietili sme si i na to, čo sa nás najčastejšie pýtate prostredníctvom HOTLINE.

Pozrite si malú ochutnávku otázok, ku ktorým na DOD získate odpovede:

Od dodávateľa mi prišla faktúra, ktorá obsahuje položky s 20 % sadzou DPH a aj položky s prenosom daňovej povinnosti. Ako takúto faktúru správne zaúčtovať?

Faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov s typom dokladu Faktúra – Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH. V poli základ kliknite na R (rozúčtovanie) a rozpíšte sumy podľa jednotlivých sadzieb DPH. Položky, ktorých sa týka prenos daňovej povinnosti uveďte do N-kovej sadzby DPH.

Ako si poradiť so zaúčtovaním odvodov SZČO, aby údaje boli doplnené do odvodovej kalkulačky aj daňového priznania FO? 

Novinkou v programe ALFA plus je funkcia, ktorá tieto odvody doplní automaticky. Stačí, ak si na jednotlivých členeniach stĺpca PD – Odvody do fondov vyberiete smerovanie odvodov do prílohy daňového priznania FO.

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu o vykonaní práce od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018. Prácu bude vykonávať súvisle 5 dní v týždni a odmenu dostane po dokončení práce. Mám prihlásiť dohodára do Sociálnej poisťovne na pravidelný, alebo nepravidelný príjem?

Keďže dohoda bude trvať len počas 1 mesiaca, dohodára prihlásite do Sociálnej poisťovne na nepravidelný príjem.

Potrebujete odoslať šéfovi mailom prehľad ceny práce za zamestnancov a chcete si byť istý, že sa k dôverným údajom nedostane nikto iný, okrem šéfa?

Odošlite zaheslovaný dokument priamo cez program OLYMP cez voľbu E-mail zaheslovaný, ktorú si nastavíte od verzie 18.30 na Tlačovom formulári – Výstupné zariadenie. 

Ako zaevidujem došlú faktúru s prenosom daňovej povinnosti?

V Evidencií účtovných dokladov, okruh DF máme automatické účtovanie 27 – Tuzemské samozdanenie – prenos DP § 69.

Ako zaúčtujem nákup drobného tovaru plateného kartou?

Bloček z registračnej pokladnice zaúčtujte do okruhu ID automatickým účtovaním ID2/Z – Zjednodušený doklad s DPH (vstup). Ako protiúčet použite účet 261, ktorý potom vysporiadate v bankovom výpise.

Na svoje si prídu stavbári, znalci i majitelia firiem

Čo by to bolo za krosácke DOD-čko bez stavebného, znaleckého a podnikového softvéru? Príďte sa zoznámiť so stavebným softvérom CENKROS 4 a rozpočtujte ako kráľ. Ohodnocovanie nehnuteľností vám pôjde ako po masle s programom HYPO a svoje utopené náklady nájdete vďaka štatistickému zázraku NEO.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty