Menu

OLYMP 18.31

Top novinky verzie 18.31

>

Legislatívne zmeny od 01.05.2018

nová dobrovoľná forma odmeny tzv. 13. plat,

upravené výpočty príplatkov za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu,

upravený limit pre výpočet priemerného zárobku zamestnanca.

>

GDPR

možnosť anonymizovať všetky osobné údaje zamestnancov pri odosielaní databázy na kontrolu

dopracovaná možnosť vyexportovať činnosť užívateľov za zvolené obdobie

posielanie zaheslovaných emailov priamo z tlačového formulára.

>

Nové a aktualizované tlačivá

nový dokument Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,

nový dokument Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov,

aktualizovaný dokument Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov,

aktualizovaný dokument Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní.

Ostatné novinky verzie 18.31

 • Do programu bola zapracovaná nová zložka mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Ide o novú dobrovoľnú formu odmeny. V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok neplatia odvody na zdravotné poistenie, maximálne však len do sumy 500 €.
 • Upravený výpočet zložky mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok. Príplatok za prácu vo sviatok sa od mája 2018 zvyšuje z 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca.
 • Od 1.5.2018 bol pre dohodárov upravený výpočet zložky mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok. Za hodinu práce vo sviatok patrí dohodárovi príplatok vo výške najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy.
 • Od 1.5.2018 bol upravený výpočet zložky mzdy 166 – príplatok za prácu v sobotu. Za hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi príplatok najmenej vo výške 25 % minimálnej hodinovej mzdy.
 • Od 1.5.2018 bol upravený výpočet zložky mzdy 168 – príplatok za prácu v nedeľu. Za hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok vo výške najmenej  50 % minimálnej hodinovej mzdy.
 • Od 1.5.2018 bol upravený výpočet zložky mzdy 180 – príplatok za prácu v noci. Za hodinu práce v noci patrí zamestnancovi príplatok najmenej vo výške 30 % minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu patrí za hodinu nočnej práce príplatok najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy.
 • Od 1.5.2018 bol upravený limit pre zisťovanie priemerného zárobku zamestnanca. Ak v rozhodujúcom období zamestnanec neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, namiesto priemerného zárobku sa použije pravdepodobný. Doteraz bolo potrebné odpracovať aspoň 22 dní alebo 170 pracovných hodín.
 • Zapracovaný nový dokument Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa). Zamestnávateľ je povinný toto potvrdenie vystaviť pri skončení niektorej z dohôd. Obsahuje údaje o tom, či sa z odmeny dohodára vykonávajú zrážky (exekúcie, výživné, pokuty), v čí prospech a v akom poradí sú pohľadávky, pre ktoré sa majú zrážky ďalej vykonávať.
 • Aktualizovaný dokument Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizovaný dokument Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré budú účinné od 25. mája 2018. Dokument slúži na oboznámenie zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov na účel spracovania personalistiky a miezd.
 • Zapracovaný nový dokument Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov v zmysle novej legislatívy o ochrane osobných údajov. Dokument slúži na splnenie povinnosti zamestnávateľa v prípade, že si zamestnanec od neho vyžiada potvrdenie o spracúvaní osobných údajov.
 • Pri vytváraní zálohy (Firma – Zálohuj) je možnosť zadať heslo, ktorým bude záloha zabezpečená. Pre jej obnovu je potrebné zadať príslušné heslo.
 • Bolo zapracované bezpečnejšie posielanie e-mailov priamo z programu. Pri odosielaní dokumentov e-mailom z tlačového formulára pribudla možnosť poslať e-mail zaheslovaný. Pdf dokument v prílohe e-mailu sa zahesluje zadaným heslom, ktoré bude potrebné použiť pre jeho otvorenie.
 • Aktualizovaný export mesačného výkazu do zdravotných poisťovní, ktorý bude platný od 1.6.2018.
 • Aktualizované tlačivá Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP a Oznámenie zamestnávateľa do ZP pre zdravotnú poisťovňu Union (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne).
 • Zapracované automatické upozornenia pre pridávanie príplatkov za odpracované soboty a nedele. Upozornenia je možné vypnúť/zapnúť v menu  Nastavenia – Nastavenia na záložke Upozornenia.
 • Z vybraných tlačových zostáv sme odstránili údaj o rodnom čísle, ktorý sa má používať len v opodstatnených prípadoch. Ak si želáte rodné číslo naďalej zobrazovať, v nastaveniach tlače na vybranom dokumente môžete označiť voľbu “Zobraziť rodné číslo”.
 • V manažérskych zostavách bola z pracovných zmlúv a dohôd odstránená tlač rodného čísla.
 • Dopracovaná možnosť vyexportovať činnosť užívateľov za zvolené obdobie (Servis – Export činnosti užívateľov). Zapisuje sa pridanie, oprava a vymazanie zamestnanca, export do excelu a export personálnych údajov.
 • V prípadoch, kedy nám zasielate databázu e-mailom alebo na FTP server, máte možnosť zašifrovať všetky osobné údaje zamestnancov. Anonymizáciou údajov je zabezpečená ochrana osobných údajov pri ich prenose.
 • Pri posielaní databázy e-mailom alebo na FTP server z programu Olymp resp. cez FTP uploader sa posielaný zazipovaný súbor zahesluje, aby bol pri zasielaní dostatočne chránený.
 • Opravená chyba v exporte Oznámenia o zrážkovej dani, kvôli ktorej nebolo možné export nahrať do systému Finančnej správy.
 • Opravená chyba pri výpočte vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie u dohodára, ktorý sa stal v priebehu mesiaca dôchodcom. Program nesprávne alikvotizoval vymeriavací základ za zamestnávateľa.
 • Opravená chyba v ročnom zúčtovaní dane, ktorá vznikla ak obdobie uplatňovania daňového bonusu na jedno dieťa bolo zadané dvoma zápismi. Program v tomto prípade do RZD doplnil nesprávny počet mesiacov pre uplatnenie daňového bonusu.
 • Opravená chyba pri importe zložky mzdy 996 Konto pracovného času z dochádzkového systému. Zložka sa preniesla nesprávne v prípade, že bola zadaná v dochádzkovom súbore aj v Personalistike.
 • Opravená chyba pri importe rozúčtovania na zákazky z dochádzkového systému. Rozúčtovanie na zákazky sa do mzdy neprenieslo.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavila pri generovaní výplaty ako “zložka mzdy je zrušená” v prípadoch, keď mala zamestnankyňa v Personalistike pridané vyňatie Materská dovolenka.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty