Menu

Dostávate faktúry z Googlu alebo Facebooku? Zaregistrujte sa na daňovom úrade

Každého podnikateľa teší, keď jeho firma prosperuje. O tento rozvoj je potrebné sa starať a hľadať nové spôsoby, ako firmu posúvať vpred. Jeden z populárnych nástrojov ako zviditeľniť meno firmy je reklama na webových stránkach. Za každú reklamu sa však platí.

Vedeli ste o tom, že podnikateľ – neplatiteľ DPH, ktorý dostane faktúru z Google alebo z Facebooku musí byť vopred registrovaný podľa § 7a?

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH je povinná registrovať sa na účely DPH po splnení podmienok uvedených v § 7 a § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH

  • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom DPH a ktorá prijíma alebo dodáva služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (reklamné, účtovné, poradenské, právne služby).
Miesto dodania služby je štát, kde má zdaniteľná osoba miesto podnikania.

Žiadosť o registráciu sa nepodáva len v prípade, ak je táto osoba už registrovaná podľa § 7. Tieto osoby nie sú platiteľmi DPH – nemajú nárok na odpočet DPH. Výkaz DPH alebo súhrnný výkaz podávajú iba za zdaňovacie obdobie, kedy im vznikne povinnosť platiť DPH. Nepodávajú Kontrolný výkaz.

Registračná povinnosť podľa § 7 zákona o DPH

  • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom DPH a nadobúda tovar z iného členského štátu,
  • povinnosť registrácie vznikne ak celková hodnota tovaru bez dane presiahne v kalendárnom roku sumu 14 000,- Eur.

Žiadosť o registráciu sa nepodáva len v prípade, ak táto osoba je už registrovaná podľa § 7a. Tieto osoby nie sú platiteľmi DPH – nemajú nárok na odpočet DPH. Výkaz DPH podávajú iba za zdaňovacie obdobie, kedy im vznikne povinnosť platiť DPH a nepodávajú Kontrolný výkaz.

  Typ dokladu Riadky DPH Výkaz DPH Súhrnný výkaz KV DPH
§ 7a – záväzky – prijatá služba Faktúra – EÚ iba zdaniteľný obchod 11/12 neobsahuje

Áno

Nie

Nie

§ 7a – pohľadávky/faktúry – poskytnutá služba Faktúra – EÚ služba Osv

Nie

Áno

Nie

§ 7 – záväzky – nákup tovaru Faktúra – EÚ iba zdaniteľný obchod 07/08 neobsahuje

Áno

Nie

Nie

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty