Menu

Importy do skladu už zvládnete aj bez technika

OMEGA Balíky Podpory

Nájdete v Balíkoch podpory

Aj vaši dodávatelia často dopĺňajú sortiment tovaru? Zasielajú vám katalógy produktov so zmenami predajných cien v exceli? Už viac nemusíte nahadzovať údaje ručne. Zvládnete to aj bez technika.

Ako vám OMEGA uľahčí prácu?

Priamo v  exceli od dodávateľa stačí len správne pomenovať stĺpce a OMEGA už všetko urobí za vás. Nové produkty pri importe z excelu automaticky zapíše do evidencie skladových kariet.

Ak už v programe skladové karty evidujete, ručné prepisovanie predajných cien v OMEGE sa stane minulosťou. Na základe podkladu v exceli import prepíše aj predajné ceny skladových kariet.

Úpravy budú dostupné v polročnej verzii programu OMEGA.

Nemáte ešte program OMEGA a plánujete zmenu?

Zjednodušte si prechod na nový program, automatizovaným importom dokladov. Nechcete predsa tráviť večery nahadzovaním dokladov zo starého programu.

Od 3. 7. 2017 bude dostupný jednoduchý import z excelu pre skladové karty a dodávateľské cenníky. Týmto to však nekončí. Plánujeme tiež import neuhradených dokladov.

Za vyskúšanie stojí aj modul Makrokarty. Využijete ho, ak predávate tovar v balíčkoch, vyrábate alebo montujete zostavy. Do skladovej položky, ktorá je výrobkom pridáte aj službu. Získate tak prehľad o celom procese výroby, stave zásob ako aj o rozpracovanej výrobe a hotových produktoch.

Reading Time: ( Word Count: )

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty