Menu

HYPO 12.50

Top novinky verzie 12.50

>

Vylepšená práca v archivácii

Zdala sa Vám práca v archivácii nepraktická? V novej archivácii nájdete funkcie, ktoré Vám prácu uľahčia. Tabuľka drží dĺžku zadaných stĺpcov, na vyhľadávanie môžete použiť rýchle filtre alebo funkciu Ctrl+F, označovanie je možné klávesou Shift a kliknutím myši, atď.
>

Automatická tvorba popisu pre chaty, garáže a drobné stavby z bodov RU

Zvykli ste si automaticky generovať technický popis pre rodinné domy z bodov tvorby rozpočtového ukazovateľa? Teraz túto obľúbenú funkciu nájdete aj v chatách, garážach a drobných stavbách.
>

Automatická tvorba popisu objektu po podlažiach

Chýbala Vám možnosť automatickej tvorby popisu objektu po podlažiach? V novej verzii si môžete vybrať popis za celý objekt alebo popis po jednotlivých podlažiach.
>

Zjednodušené zadávanie porovnávacou metódou pre pozemky

Páči sa Vám zadávanie porovnávacej metódy pre stavby? Zosúladili sme zadávanie pre pozemky so stavbami. Už aj pri pozemkoch nájdete vylepšené zadávanie faktorov porovnávania a nový výstup.

Ostatné novinky verzie 12.50

 • archivácii sme pridali novú tabuľku, ktorá drží dĺžku zadaných stĺpcov, obsahuje rýchle filtre na vyhľadávanie a môžete v nej používať klávesové skratky ako Ctrl+F na vyhľadávanie, alebo Shift a kliknutie myšou na označovanie. 
 • V novej tabuľke sa tiež nachádza nová ikona na rýchle hľadanie, všetky ikony majú rovnakú šírku a v dolnej časti sa nachádza pruh, v ktorom sa uvádza cesta k posudku na disku.  
 • Obľúbenú funkciu automatického popisu z tvorby RU sme pridali aj ku chatám, garážam a drobným stavbám.
 • Automatická tvorba popisu objektu je teraz možná aj po jednotlivých podlažiach alebo pre celý objekt. 
 • Hľadáte starý posudok? Pri vytváraní nového posudku a otváraní existujúcich posudkov je možné priamo zadať rok, v ktorom chcete posudky vyhľadať. 
 • Trápi Vás nadmerná veľkosť Vašich posudkov? V novej verzii program pri vypínaní kontroluje veľkosť aktuálne otvoreného posudku. Ak je väčší ako 5 MB, pokúsi sa jeho veľkosť zmenšiť.    
 • Páči sa Vám zadávanie porovnávacej metódy pre stavby? Zosúladili sme zadávanie pre pozemky so stavbami. Už aj pri pozemkoch nájdete vylepšené zadávanie faktorov porovnávania a nový výstup.   
 • Pre jednotnosť zadávania a výstupu sme upravili výpočet nájmu za stavby a pozemky tak, aby bol v súlade s porovnávacou metódou.   
 • Kontrola správnosti zadania strešných a klampiarskych konštrukcií a krytín chát podľa druhu strechy (plochá alebo krov).
 • Pri výpočte nájmu z pozemkov a stavieb sa po zemne merných jednotiek hodnotenej nehnuteľnosti automaticky preopčítajú aj hodnoty v infopaneli. 
 • záverečnej rekapitulácii je doplnené nastavenie vypočítaného nájmu pozemku
 • V stromovej štruktúre boli zrušené nadbytočné funkcie pri kliknutí pravým tlačidlom myši. 
 • Veľkosť písma obsahu posudku vo výstupe bola nastavená pre všetky položky na veľkosť 10. 
 • Vo výpočte nájmu porovnávacou metódou je automatická kontrola dátumu dokladu k porovnateľnej nehnuteľnosti, ktorá zobrazí hlásenie s upozornením, ak je dátum vyšší ako systémový.
 • Umožnili sme kopírovanie bytu do nebytového priestoru a naopak, podľa katalógov ÚRS Praha a Cenekon.
 • Kompletne sme prepracovali automatický popis technického stavu rodinných domov z tvorby rozpočtového ukazovateľa, pridali sme položku Ostatné vybavenie– garážové vráta, kozub, sauna a vstavané skrine a k rozvodom vody aj zdroj teplej vody.
 • Automatický popis bol pridaný aj pre položku Ostatné vybavenie v chatách.
 • V kombinovanej metóde bola do zaťaženia daňou z príjmu doplnená aj daň 22% pre právnické osoby platná od 1.1.2014.
 • Ak chcete použiť vypočítanú porovnávaciu metódu z verzie HYPO 11 a staršej, tak sa Vám načítajú už iba zadané údaje, t. zn. ak boli počítané iba stavby, tak sa načítajú iba stavby bez pozemkov a naopak.
 • Upravili sme zoradenie posudkov vo formulári Otvor tak, že ak sa nepodarí zoradiť posudky podľa čísla, tak sa zoradia podľa názvu. Toto zoradenie zostáva rovnaké aj vo formulári Nový.
 • Pri pokuse o otvorenie programu dva krát sa zobrazí upozornenie. Program sa vypne a po cca 8 sekundách je ho možné zapnúť znova.
 • Obnovili sme foto šablóny v prílohách tak, aby sa zobrazilo aj rozmiestnenie obrázkov v šablóne.
 • V databáze vlastných rozpočtových ukazovateľov je nastavené načítanie textu a obrázku podľa katalógu ÚRS Praha.
 • Opravená gramatická chyba v káblovej prípojke a v názve kotla Vaillant.
 • Pri pokuse o otvorenie dvoch znaleckých posudkov naraz cez tlačidlo Vytvorenie sa program nevypne, ale tlačidlo Návrat Vás nepustí ďalej, kým nezavriete jeden z posudkov.    
 • Formulár na tvorbu RU rodinného domu ostane nastavený na aktuálnom podlaží aj po jeho opustení a opätovnom vrátení.
 • Do výpočtu nájmu za pozemok sa doťahuje správna hodnota z výpočtu VŠH porovnávacou metódou.
 • Odstránili sme chybu, ktorá sa zobrazovala pri pridávaní chaty bez podlaží.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty