Menu

MEMO 4.10

Ostatné novinky verzie 4.10

 • Zadanie IBAN a SWIFT v bankových účtoch podľa nových európskych predpisov.
 • Vo vytvorenom číselníku bánk môžete sami pridávať nové banky alebo meniť názvy existujúcich bánk. Správa zoznamu bánk je výlučne na používateľovi.
 • V infopaneli v hlavnom formulári nájdete údaje o celkových odmenách a výdavkoch za všetky úkony spolu. 
 • Zdalo a Vám zadávanie poštovej a fakturačnej adresy duplicitné? Poštovú adresu si teraz môžete cez tlačidlo skopírovať z fakturačnej a upraviť iba údaje, ktoré sú rozdielne pre poštovú a fakturačnú adresu.    
 • Vytvorili sme číselník účtov pre znalca aj zadávateľa úkonu, do ktorého môžete pridať viac účtov. Vo vyúčtovaní jednoducho vyberiete ten, ktorý chcete použiť.   
 • Doplnili sme databázu úvodných a záverečných textov do vyúčtovania, kde si môžete uložiť texty, ktoré chcete zobraziť na vyúčtovaní.    
 • Zjednodušili sme formuláre Nastavenia a Zadávatelia pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť údajov v týchto formulároch.
 • Zmena názvu banky z UniCredit Bank Slovakia a.s. na UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
 • Zmena názvu odboru z Písomníctvo na Písmoznalectvo.  
 • Upravené vypisovanie sumy 20€ na príjmovom doklade.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala po vymazaní všetkých bankových účtov a odchode z formulára.   
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty