Menu

HYPO 13.00

Top novinky verzie 18.00

>

Poškodené stavby

Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.
>

Vzorové popisy panelových domov

Vzorové popisy bežných panelových domov Vám výrazne uľahčia prácu. Popis vybraného panelového domu si môžete preniesť do popisu bytu a upraviť ho podľa Vášho konkrétneho prípadu. Vzorové popisy panelových domov nájdete vo formulári Byty. Databázu popisov bežných panelových domov, pripravenú ÚSI, budeme priebežne dopĺňať.
>

Nové funkcie v porovnávacej metóde

Porovnávacia metóda sa dočkala ďalších vylepšení: pridali sme nové špecifikácie faktorov pre rôzne druhy stavieb a pozemkov, uľahčili sme zadávanie hodnoty faktorov, je možné automaticky dotiahnuť výmeru hodnoteného pozemku a mnoho ďalších.
>

Kreslenie kružnice

Potrebujete nakresliť studňu či točité schodisko? Nová verzia modulu HYPOCAD Vám teraz umožní nakresliť kruhové objekty, ktoré môžete upravovať, meniť ich farbu a hrúbku čiary.
>

Kreslenie mnohouholníka

Do modulu HYPOCAD sme pridali novú funkciu- kreslenie mnohouholníka. Túto funkciu nájdete v stavebných prvkoch pod názvom polygón. Polygón oceníte, ak potrebujete v nakreslenom pôdoryse označiť nepravidelnú časť určenú napr. na rekonštrukciu alebo búranie. Polygón je možné šrafovať a meniť jeho farbu.
>

Vzorové pôdorysy bytov

V novej verzii sme výrazne uľahčili kreslenie pôdorysov. Stačí si z typických podlaží štandardných panelových domov vybrať pôdorys bytu a upraviť ho podľa Vašich potrieb. Záložku Pôdorysy bytov nájdete vo formulári byty. Vzorové pôdorysy bežných panelových domov na Slovensku budeme priebežne dopĺňať.

Ostatné novinky verzie 13.00

 • V novej verzii máte možnosť ohodnotiť  okrem nedokončenej stavby aj stavbu poškodenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií. 
 • Vzorové popisy bežných panelových domov, ktoré nájdete vo formulári Byty Vám výrazne uľahčia prácu. Vzorový popis vybraného panelového domu si prenesiete do Popisu bytu a upravíte podľa Vášho konkrétneho prípadu. Databázu popisov bežných panelových domov, pripravenú ÚSI, budeme priebežne dopĺňať.
 • Strácalo sa Vám formátovanie textu pri prenášaní a kopírovaní popisov? Tento problém je v novej verzii vyriešený! Zvolený štýl a veľkosť písma ostávajú rovnaké pri prenose a kopírovaní textov z HYPA do Wordu a naopak. 
 • Pridali sme možnosť jednoduchšie meniť spoluvlastnícky podiel pozemkov vybraných parciel. Na rozdiel od starších verzií, kde bolo možné podiely meniť len jednotlivo alebo všetky parcely naraz, si teraz môžete označiť vybrané parcely, ktorých podiely chcete zmeniť.
 • Ak vo vonkajších úpravách zadáte do počtu jednotiek ľubovoľný popis (napr. redukcia, predĺženie a pod.), všetky zadané údaje sa prenesú aj do výstupu.
 • Potrebujete nakresliť studňu či točité schodisko? Nová verzia modulu HYPOCAD Vám teraz umožní nakresliť kruhové objekty, ktoré môžete upravovať, meniť ich farbu a hrúbku čiary.
 • Do modulu HYPOCAD sme pridali novú funkciu- polygón. Túto funkciu oceníte, ak potrebujete v nakreslenom pôdoryse označiť nepravidelnú časť určenú napr. na rekonštrukciu alebo búranie. Polygón je možné šrafovať a meniť jeho farbu.  
 • V novej verzii sme výrazne uľahčili kreslenie pôdorysov. Stačí si z typických podlaží štandardných panelových domov vybrať pôdorys bytu a upraviť ho podľa Vašich potrieb. Záložku Pôdorysy bytov nájdete vo formulári Byty. Vzorové pôdorysy bežných panelových domov na Slovensku budeme priebežne dopĺňať.
 • Porovnávacia metóda: Rozdielne špecifikácie faktorov pre rôzne druhy stavieb- po zaradení stavby do príslušnej kategórie (stavby na bývanie, byty, nebytové stavby a nebytové priestory) Vám program ponúkne špecifikácie odlišné pre každú kategóriu.
 • Porovnávacia metóda: Rozdielne špecifikácie faktorov pre rôzne druhy pozemkov- po zaradení pozemku do príslušnej kategórie (stavebné, poľnohospodárske, lesné) Vám program ponúkne špecifikácie odlišné pre každú kategóriu. 
 • Porovnávacia metóda: Uľahčili sme zadávanie hodnoty faktorov
 • Porovnávacia metóda: Pri zmene zadávania sa koeficient stavby automaticky prepočíta na zrážku/prirážku podľa uvedeného prevodu.
 • Porovnávacia metóda: Pri nulových hodnotách alebo hodnotách vyšších ako 30% sa zobrazí upozornenie s možnosťou opravy
 • Porovnávacia metóda: Stĺpec koeficient stavby sa zmení na zrážka/prirážka podľa zvoleného druhu zadávania 
 • Porovnávacia metóda: Nový stĺpec Vyber pozemok/stavbu slúži na označenie nehnuteľností, ktoré majú byť zahrnuté do výpočtu. Neoznačené nehnuteľnosti do výpočtu zahrnuté nebudú a majú len informatívny charakter.  
 • Uľahčili sme zadávanie VH konštrukcie v stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Keď meníte Stav konštrukcie, tak sa informačný údaj VH konštrukcie aktualizuje zároveň so stavom konštrukcie.   
 • V novej verzii sú zaktualizované prednastavené údaje kcú, ECB a úroková miera.  
 • V module  HYPOCAD Vás poteší vylepšená kvalita vytlačených a exportovaných výkresov.
 • Vecné bremeno/ závada/ časovo obmedzené obdobie- znemožnené zapisovanie rokov s desatinnou čiarkou.
 • V nájme pozemkov výpočtom sme pridali funkciu Popis.
 • Ak je zadaná poškodenosť alebo dokončenosť väčšia ako 100% zobrazí sa upozornenie.  
 • V kombinovanej metóde sme pridali informatívny údaj o úrokovej sadzbe ECB a možnosti jej zmeny spolu s odkazom na webovú stránku Národnej banky Slovenska.
 • Vo vecných bremenách/ Závady sme zmenili informatívny údaj z Úroková sadzba ECB na Úrokové miery.
 • Vo výnosovej hodnote pozemkov sme pridali informatívny údaj o úrokovej sadzbe ECB a možnosti jej zmeny spolu s odkazom na webovú stránku Národnej banky Slovenska.
 • Vo výstupe Vecných bremien sme opravili názov Základná úroková sadzba ECB na Úroková miera.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty